UFKUN DERGİSİ DEPARTMANI

DARGEB UFKUN DERGİ Departmanı nedir?

Denizci öğrencilerin kişisel gelişimine ve ülke denizciliğine katkı sağlayacak düzeyde belirli sürelerle dijital olarak yayın yapmayı amaçlar. Tüm DARGEB üyeleri dergi ekibinin bir parçası olma hakkına sahiptir. Esas amaç ülke denizciliğine ve bireylerin bilgi donanımına katkı sağlamaktır. Denizcilik bilgiye, araştırma geliştirmeye ve inovasyona odaklıdır.

E-Dergide neyi amaçlıyoruz?

Farkındalık amaçlı olarak daha önce yapılanın aksine yapılmayana yönelir.  Zaman zaman ekip halinde zaman zaman bireysel çalışmalar ortaya koyar. İçerikler DARGEB’e özgü yer alır. İçerikleri Dergi Ekibi ve diğer departmanlar özgün olarak oluştururlar. Sektör ve öğrencinin harmanlandığı, bilinçlendirici bir eser ortaya konulur. Dergide yayınlanacak, içerik için izin alınması gerekiyorsa, izinler DARGEB yolu ile alınır. “Denizcilikte yeni bir soluk” adı altında güncel ve farklı bir metot izlenmektedir. Kısa öz ve görsel anlatım tercih edilir. Az söz ile çok bilgi karşı alıcıya aktarılmaya çalışılır.

MAVİ VATAN DEPARTMANI

Mavi Vatan Departmanı nedir?

DARGEB Mavi Vatan Departmanı, Mavi Vatan doktrini üstüne desteklemeler yapan ve sivil Türk denizciliğine katkı sağlayan bir takımdır. Farkındalık oluşumu, denizlerimiz, menfaatlerimiz üzerine çalışmalar yaparak Türk denizciliği ve adından söz ettiren bir takımdır. Milli ülkümüz olan Mavi Vatan'dan taviz vermemek ve bu ülküyü başta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere gençlere ve her Türk vatandaşına öğretmek ve farkındalık yaratarak, denizlerimizdeki hak ve hukukumuzu, Mavi Vatan'ın tarihini, içindeki enerji kaynaklarını, doğal kaynaklarını savunmak ve farkındalık yaratan takımdır.

Mavi Vatan Departmanı olarak neyi amaçlıyoruz?

DARGEB Mavi Vatan Takım olarak yegâne amacımız Mavi Vatan hakkında farkındalık oluşturmak, Mavi Vatan doktrini anlatmak, öğretmek, gelecek nesillere aktarmak ve her Türk vatandaşına Mavi Vatan ülküsünü kazandırmak ve benimsetmektir. Ülkemizin öncelikle sivil ve askeri denizcilik alanlarındaki iyi/kötü veya verimin en yüksek seviyede olacağı şekilde çalışmalar yaratarak toplumsal bilinç oluşmasını ve bu bilincin sağlıklı işleyişini misyon edinir. Ülkemizin yararına dokunacak her türlü çalışmaya destek verir ve yayar. Takım ruhu ile organize olup çalışmaların çok yönlü ele alınmasını amaçlar ve bu amaç doğrultusunda sapmadan ileriye dönük hedeflere kitlenir.

Tamamladığımız Projelerimiz ve Çalışmalarımız:

Türkiye’nin bir çok denizci gençlerini yakından ilgilendiren çalışma ve projelerimiz var hali hazırda devam eden çok büyük bir projemizde devam etmektedir gelin sizlere bu proje ve çalışmalardan bahsedelim:

Bandırma Anadolu Seyri Projesi: Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimseyen denizci öğrenciler olarak ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okullarda Denizcilik Bölümlerini, Mavi Vatanı ve Denizciliği anlatıyoruz! Her yaş grubuna özel olarak hazırladığımız sunumlarımızla şehir ve bölge ayırt etmeksizin güzel ülkemizi karış karış gezmeyi hedefliyoruz.

Web sitesi payaşımları.

 

SOSYAL FARKINDALIK DEPARTMANI

Sosyal Farkındalık Departmanı nedir?

DARGEB Sosyal Farkındalık; denizci öğrencilerin çalışmalarıyla başlayarak tüm öğrencilerin, kardeşlerimizin, abi ve ablalarımızın, sektör büyüklerimizin birlikteliği ile gündelik yaşamlarda gözden kaçırılanları fark edip duyulmayan seslere kulak vererek, yaratıcı çözümler üretme alışkanlığının kazandırılması ve aynı zamanda topluma ve doğaya karşı sorumluluk bilinci içinde olmayı hedefleyen, bu sayede denizci öğrencilerin eğitim, iş ve sosyal yaşamlarında daha duyarlı bir nesli oluşturan bireyler olması için farkındalık yaratmayı ilke edinen bir departmandır.

Sosyal Farkındalık Departmanında neyi amaçlıyoruz?

DARGEB Sosyal Farkındalık departmanının vizyonu, gerek biz denizci öğrencilerin çevreye ve denize olan duyarlılığını ateşlemek, gerekse bizden küçük kardeşlerimize ulaşıp, daha güzel şartlarda eğitimlerini tamamlayarak bizlerden sonra gelecek denizci öğrencilerin büyük bir farkındalık ile bölümlerine yerleşmeleri için çalışmalar yapmaktır. Denizci öğrencilerin çalışmalarıyla ve hedefimiz olan tüm insanlığın görünmeyen, köşelerde kalmış bilinmeyen; insanlığı etkileyen her bir faktörü gün yüzüne çıkartıp farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapmaktır.

SOSYAL FARKINDALIK DEPARTMANI - "DENİZDE KADIN EKİBİ"

Denizde Kadın Ekibi nedir?

DARGEB Denizde Kadın Ekibi, Denizcilik bölümünde öğrenim gören öğrencilerle birlikte, Denizcilik sektöründeki kadınların yaptığı çalışmaları çoğaltmayı hedefleyen ve mevcut çalışmaların yanı sıra özgün çalışmalarla birlikte yeni kavramları ve hedefleri olan bir ekiptir. Denizde kadın ekibi ile birlikte geçmişten günümüze denizde kadın kavramını herkese duyurmak ve birlikte çalışarak güncel sorunlara çözümler üretebilmektir.

Denizde Kadın Ekibi neyi amaçlıyoruz?

Denizde Kadın Ekibi, kadın denizcilerin karşılaştığı sorunlara yönelik yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlayan ekiptir. Bu ekip, denizcilik sektöründeki cinsiyet ayrımcılığını ve kadınlara yönelik önyargıları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bunun için, kadın denizcilerin maruz kaldığı mobbinge karşı nasıl mücadele etmeleri gerektiği konusunda çalışmalar, projeler ve röportajlar düzenleyerek sektör içindeki herkesi bilgilendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

2023 Bahar Döneminde Tamamladığımız Projelerimiz ve Çalışmalarımız:

SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "WEB SİTE EKİBİ"

DARGEB Web Sitesi "Ekibi" nedir?

DARGEB Web Sitesi Ekibi, DARGEB Denizci Öğrencilerin; denizcilik, kültür ve sanat alanlarında özgün, DARGEB vizyon ve misyonuna uygun doğrultuda yapmış oldukları çalışmalarını paylaştıkları bir internet sitesi platformdur. Sitemize denizcilik üniversitelerinde okumakta olan ve özgün içerik üretebilecek her öğrenci gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra faaliyetlerine başlayabilir. 

DARGEB Web Sitesinde neyi amaçlıyoruz?

DARGEB Web Sitesinin araştırmacı kişiliğe sahip denizci öğrencilerin sektör, kültür, sanat, Mavi Vatan... Kapsamında kendilerine özgün profesyonel bir şekilde ortaya koydukları araştırmaların paylaşılmasını, topluma ve diğer öğrencilere faydalı olmayı ve farkındalık yaratmayı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilerlemek isteyen denizci öğrenciler, bu platformda öğrenmeyi ve öğrendiklerini takım arkadaşlarıyla paylaşmayı hedeflemektedirler. 

 

SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "LINKEDIN EKİBİ"

Linkedin Ekibi nedir?

LinkedIn ekibi, DARGEB’in Sosyal Medya Departmanının bir alt dalıdır. 

Linkedin Ekibinde neyi amaçlıyoruz?

Mavi Vatan bilincini, içinde bulunduğu ve yürüttüğü projeleri; deniz, kültür, sanat, eğitim, araştırma, gönüllülük başlıkları adı altında daha fazla insana ulaştırıp DARGEB için bir kitle erişim aracı olmayı amaçlıyoruz.

SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "INSTAGRAM EKİBİ"

Instagram Ekibi Nedir?

Instagram ekibi, DARGEB’in Sosyal Medya Departmanının bir alt dalıdır. 

Instagram Ekibinde Neyi Amaçlıyoruz?

Instagram ekibinde birliğimizin yaptığı etkinlikleri, Mavi Vatan bilincini, içinde bulunduğu ve yürüttüğü projeleri; deniz, kültür, sanat, eğitim, araştırma, gönüllülük başlıkları adı altında daha fazla insana ulaştırıp DARGEB için bir kitle erişim aracı olmayı amaçlıyoruz.

 

SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "TWITTER EKİBİ"

Twitter Ekibi nedir?

Twitter Ekibi, DARGEB Sosyal Medya Departmanının bir alt dalıdır. 

Twitter Ekibinde neyi amaçlıyoruz?

Twitter Ekibinde denizcilik öğrencileri ve sektörde yer alan insanlar için faydalı & eğitici içerikler üretmeyi, denizcilikle ilgili toplumu ilgilendiren sorunlar olduğunda kamuoyu yaratmayı, DARGEB bünyesinde yapılan çalışmaların, etkinliklerin insanlara ulaştırılmasını ve duyurulmasını amaçlıyoruz.

SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "SPOTIFY EKİBİ"

Spotify Ekibi Nedir?

DARGEB Spotify Ekibi, Mavi Vatan adına büyük işler başarmış başarılı denizcilerimizi anlatan bir ekiptir. Denizlerimiz ve menfaatlerimiz üzerine çalışmalar yapan Türk denizcilerini anlatarak geçmişten ders çıkartıp geleceğe ışık tutma gayesi olan bir ekiptir.

Spotify Ekibi Olarak Neyi Amaçlıyoruz?

DARGEB Spotify Ekibi olarak yegâne amacımız Türk denizcilerimiz ve Mavi Vatan’a kendini adamış değerli insanlar hakkında farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek, gelecek nesillere aktarmak ve her Türk vatandaşına tarihimizin kıymetli denizcilerini tanıtmaktır.