WEB SİTE DEPARTMANI

DARGEB Web Sitesi Departmanı nedir?

DARGEB Web Sitesi, DARGEB Denizci Öğrencilerin; denizcilik, kültür ve sanat alanlarında özgün, DARGEB vizyon ve misyonuna uygun doğrultuda yapmış oldukları çalışmalarını paylaştıkları bir internet sitesi platformdur. Sitemize denizcilik üniversitelerinde okumakta olan ve özgün içerik üretebilecek her öğrenci gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra faaliyetlerine başlayabilir. Editörlerinden beklentimiz, sitemizde yayımlanacak her yazının son sunucusu olduklarının farkında olmalarının ve bu doğrultuda paylaşılan içeriklerin doğru kaynakça kullanımına ve yazımına, konu ile ilgili doğru görsel kullanımına ve dil bilgisi kurallarına uygun olarak düzenli periyotlarla içerik girişlerini sağlamalarıdır. 

 

DARGEB Web Sitesinde neyi amaçlıyoruz?

DARGEB Web Sitesinin araştırmacı kişiliğe sahip denizci öğrencilerin sektör, kültür, sanat, Mavi Vatan... Kapsamında kendilerine özgün profesyonel bir şekilde ortaya koydukları araştırmaların paylaşılmasını, topluma ve diğer öğrencilere faydalı olmayı ve farkındalık yaratmayı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilerlemek isteyen denizci öğrenciler, bu platformda öğrenmeyi ve öğrendiklerini takım arkadaşlarıyla paylaşmayı hedeflemektedirler. Sürdürülebilir olmayı amaçlayan bir platform için bu durum kritik bir faktördür. 

 

Tamamladığımız Projelerimiz ve Çalışmalarımız:

Web sitemiz aracılığı ile her departman kendi vizyonu doğrultusunda yapmış olduğu araştırmalarını ve kılavuzlarını ilgili kategorilerde paylaşmaktadır.  

 

DARGEB.COM Web Sitesi Üye Seçim Kriterleri:

 1. Dil bilgisine hakim olmalı,
 2. Özgün içerik üretebilmeli,
 3. Doğru kaynak kullanımına ve yazımına hakim olmalı,
 4. Sorumluluk sahibi olmalıdır, takvimde belirlenen gün ve saatlerde içeriğini sitede yayımlayabilmeli,
 5. Öğrenmeye ve öğretmeye açık olmalı,
 6. Takım arkadaşlarının içeriklerini de kendi içerikleri gibi inceleyebilecek ve eleştirebilecek, siteye vakit ayırabilecek bir birey olmalı,
 7. Toplantılara düzenli katılım sağlamalı ve
 8. Seo konusunda kendisini geliştirmelidir.
SOSYAL FARKINDALIK DEPARTMANI

Sosyal Farkındalık Departmanı nedir?

    DARGEB Sosyal Farkındalık; denizci öğrencilerin çalışmalarıyla başlayarak tüm öğrencilerin, kardeşlerimizin, abi ve ablalarımızın, sektör büyüklerimizin birlikteliği ile gündelik yaşamlarda gözden kaçırılanları fark edip duyulmayan seslere kulak vererek, yaratıcı çözümler üretme alışkanlığının kazandırılması ve aynı zamanda topluma ve doğaya karşı sorumluluk bilinci içinde olmayı hedefleyen, bu sayede denizci öğrencilerin eğitim, iş ve sosyal yaşamlarında daha duyarlı bir nesli oluşturan bireyler olması için farkındalık yaratmayı ilke edinen bir departmandır.

 

Sosyal Farkındalık Departmanında neyi amaçlıyoruz?

    DARGEB Sosyal Farkındalık departmanının vizyonu, gerek biz denizci öğrencilerin çevreye ve denize olan duyarlılığını ateşlemek, gerekse bizden küçük kardeşlerimize ulaşıp, daha güzel şartlarda eğitimlerini tamamlayarak bizlerden sonra gelecek denizci öğrencilerin büyük bir farkındalık ile bölümlerine yerleşmeleri için çalışmalar yapmaktır. Denizci öğrencilerin çalışmalarıyla ve hedefimiz olan tüm insanlığın görünmeyen, köşelerde kalmış bilinmeyen; insanlığı etkileyen her bir faktörü gün yüzüne çıkartıp farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapmaktır.

 

Sosyal Farkındalık Departmanı Üye Seçim Kriterleri:

 1. Ekip arkadaşlarıyla takım ruhuna sahip olup koordineli çalışabilmeli,
 2. Fikir ve eleştirilerini açıkça beyan etmeli ve aktif iletişim sağlayabilmeli,
 3. Özverili olmalı ve gerek projelerde gerekse sahada sorumluluk almaktan kaçınmamalı,
 4. Duyarlı bir birey olup çoğunluğun gözünden kaçanları saptayıp yaratıcı çözüm yolları üretebilmeli,
 5. Araştırmacı olmalı ve gündemi yakından takip edebilmeli,
 6. Yapılacak olan saha etkinliklerinde yaşanabilecek olaylara hızlı çözümler üretebilmeli ve
 7. Sosyal medya paylaşımları için en az 1 yetkinliğinin olması veya bu yetkinliği kazanmak için çalışmalar yapacak bilinç ve yeteneğe sahip olması (edit, içerik üretim, tasarım, haber metni yazımı vb.).
İNSAN KAYNAKLARI VE ÖĞRENCİ İŞLERİ DEPARTMANI

İnsan Kaynakları ve Öğrenci İşleri Departmanı nedir?

DARGEB bünyesindeki bütün öğrencilerle ilgilenen, öğrencilerin doğru departmanlarda doğru görevlere getirilmesinde etkin rol oynayan, DARGEB üyelerinin bilgilerini toplayıp düzenleyen 2022 – 2023 döneminde kurulan birimdir.

 

İnsan Kaynakları ve Öğrenci İşleri Departmanında neyi amaçlıyoruz?

DARGEB üyelerinin bilgilerinin depolanması, üyelerin alımlarının control edilmesi, doğru üyelerin doğru görevlere atanması, oryantasyon sürecinin yönetimi.

MAVİ VATAN TAKIMI

Mavi Vatan Takımı nedir?

DARGEB Mavi Vatan Takımı, Mavi Vatan doktrini üstüne desteklemeler yapan ve sivil Türk denizciliğine katkı sağlayan bir takımdır. Farkındalık oluşumu, denizlerimiz, menfaatlerimiz üzerine çalışmalar yaparak Türk denizciliği ve adından söz ettiren bir takımdır. Milli ülkümüz olan Mavi Vatan'dan taviz vermemek ve bu ülküyü başta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere gençlere ve her Türk vatantaşına öğretmek ve farkındalık yaratarak, denizlerimizdeki hak ve hukukumuzu, Mavi Vatan'ın tarihini, içindeki enerji kaynaklarını, doğal kaynaklarını savunmak ve farkındalık yaratan takımdır.

 

Mavi Vatan Takımı olarak neyi amaçlıyoruz?

DARGEB Mavi Vatan Takım olarak yegâne amacımız Mavi Vatan hakkında farkındalık oluşturmak, Mavi Vatan doktrini anlatmak,öğretmek,gelecek nesillere aktarmak ve her Türk vatandaşına Mavi Vatan ülküsünü kazandırmak ve benimsetmektir. Ülkemizin öncelikle sivil ve askeri denizcilik alanlarındaki iyi/kötü veya verimin en yüksek seviyede olacağı şekilde çalışmalar yaratarak toplumsal bilinç oluşmasını ve bu bilincin sağlıklı işleyişini misyon edinir.Ülkemizin yararına dokunacak her türlü çalışmaya destek verir ve yayar. Takım ruhu ile organize olup çalışmaların çok yönlü ele alınmasını amaçlar ve bu amaç doğrultusunda sapmadan ileriye dönük hedeflere kitlenir.

 

Tamamladığımız Projelerimiz ve Çalışmalarımız:

Türkiye’nin bir çok denizci gençlerini yakından ilgilendiren çalışma ve projelerimiz var hali hazırda devam eden çok büyük bir projemizde devam etmektedir gelin sizlere bu proje ve çalışmaşardan bahsedelim:

Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimseyen denizci öğrenciler olarak ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okullarda Denizcilik Bölümlerini, Mavi Vatanı ve Denizciliği anlatıyoruz! Her yaş grubuna özel olarak hazırladığımız sunumlarımızla şehir ve bölge ayırt etmeksizin güzel ülkemizi karış karış gezmeyi hedefliyoruz.

Mavi Vatan Takımı Üye Seçim Kriteri:

 1. Disiplin ve sorumluluk sahip olması,
 2. Araştırma ruhuna sahip olması,
 3. Vizyon sahibi olarak dünya ve Türkiye’mize geniş yelpazeden bakış açısı sunabilmesi,
 4. Takım olarak hareket edebilme ruhuna sadık kalarak DARGEB’e ve yurda yararlı olabilme bilinci taşıması…
EĞİTİM DEPARTMANI

Eğitim Departmanı nedir?

   Denizci öğrencilerin öğrenim hayatı ve sonrasında gördüğü eğitimi destekleyen, kişisel gelişim, gemi adamı sınavları, denizcilik sınavları, DGS gibi sınavlarda ihtiyaç duyduğu kaynakları, liman işletmeciliği, tersane, lojistik ekipmanları, güverte ekipmanları ve makineleri gibi denizciliğin her alanını kapsayan konuları bir çatı altında toplayarak onlara ulaşmasını sağlayan departmandır.

 

Eğitim Departmanında neyi amaçlıyoruz?

   Bilgi kirliliğin önüne geçerek, ihtiyaç duyulan bilgiyi en doğru ve en kolay erişim sağlanacak şekilde denizci öğrencilere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu bilgi okyanusunda denizciliğin her alanında konu fark etmeksizin her bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu kaynağı ona sunmayı amaçlıyoruz.

 

Eğitim Departmanı Üye Seçim Kriterleri:

 1. DARGEB’i tanımak,
 2. Eğitim Departmanını ve amacını bilmek (departman tanımı),
 3. Yerleşeceği pozisyonu ve sorumluluklarını bilmek,
 4. Aktif,
 5. Disiplinli,
 6. Sorumluluk sahibi, 
 7. Zamanını verimli kullanabilen,
 8. Tasarım yapma konusunda bilgili veya istekli, 
 9. Sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyabilen, 
 10. Aktif Drive kullanımı sağlayabilen,
 11. Kendini geliştirmeye ve öğrenmeye açık bir birey olması.
SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "LINKEDIN EKİBİ"

Linkedin Ekibi nedir?

   LinkedIn ekibi, DARGEB’in Sosyal Medya Departmanının bir alt dalıdır. İçerisinde lider, lider yardımcısı, sekreter ve üyeleri barındırır. LinkedIn platformu diğer platformlardan daha resmi olduğu için daha dikkatli ve özenli paylaşım yapılmalıdır. Ayrıca DARGEB üsluba çok önem verir. LinkedIn özel projeler üretebilirsiniz şuan aktif projelerimiz arasında; anket projesi ve başarı hikayeleri mevcuttur. Ek olarak Linkedİn'de bağlantılarımızın terfi ya da yeni işleri için kutlamak bağlantımızı güçlendirir.

 

Linkedin Ekibinde neyi amaçlıyoruz?

    Mavi Vatan bilincini, içinde bulunduğu ve yürüttüğü projeleri; deniz, kültür, sanat, eğitim, araştırma, gönüllülük başlıkları adı altında daha fazla insana ulaştırıp DARGEB için bir kitle erişim aracı olmayı amaçlıyoruz. DARGEB adı altında denizcilik sorunlarına ışık tutmayı planlıyoruz. Öğrenci ve sektör arasında aracı olmayı amaçlıyoruz. 

 

Tamamladığımız ve Devam Eden Projelerimiz ve Çalışmalarımız:

 • UFKUN KİTAP GEMİSİ kampanyası ile rotamızı tekrardan köy okullarına çevirdik. Bu proje dahilinde köy okullarındaki kardeşlerimizin eğitimini destekleyici materyaller hediye edip, motivasyon mektuplarıyla yanlarında olduklarımızı bir kez daha hatırlatmayı amaçladık. Çeşitli bağışlarla toplanan kitap ve eğitim gereçlerini, iletişime geçmiş olduğumuz köy okullarına teslim etmek üzere.

DARGEB olarak “BANDIRMA Anadolu Seyri” projesi, Ufkun Dergisi bunu gibi birçok çalışmalarımızı daha ayrıntılı şekilde dargeb.com dan ulaşabilirsiniz.

 

Linkedin Ekibi Üye Seçim Kriterleri:

 1. DARGEB’i tanımak,
 2. Linkedin Ekibini ve amacını bilmek,
 3. Yerleşeceği pozisyonu ve sorumluluklarını bilmek,
 4. Aktif,
 5. Disiplinli,
 6. Sorumluluk sahibi,
 7. Kalemi iyi olan,
 8. Sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyabilen,
 9. Kendini geliştirmeye ve öğrenmeye açık bir birey olması,
 10. Aktif drive kullanımı,
 11. Araştırmayı seven...
SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "INSTAGRAM EKİBİ"

Instagram Ekibi Nedir?

   Instagram ekibi, DARGEB’in Sosyal Medya Departmanının bir alt dalıdır. İçerisinde lider, lider yardımcısı, sekreter ve üyeleri barındırır. Üyeler de kendi içinde görevlere sahiptir. Örneğin; içerik editörü, reels editörü, paylaşım sorumlusu gibi. Hem kendi içeriklerini üretir (Örneğin; Gemi Personelleri ve Görevleri, Deniz Kültür ve Sanat, O mu? Bu mu?, Bunları Biliyor muydunuz?) hem de diğer departmanların içerik reklamlarını yapar. Ek olarak özel gün postlarının hazırlanışı da Instagram ekibinin sorumluluğundadır.

Instagram Ekibinde Neyi Amaçlıyoruz?

   Instagram ekibinde birliğimizin yaptığı etkinlikleri, Mavi Vatan bilincini, içinde bulunduğu ve yürüttüğü projeleri; deniz, kültür, sanat, eğitim, araştırma, gönüllülük başlıkları adı altında daha fazla insana ulaştırıp DARGEB için bir kitle erişim aracı olmayı amaçlıyoruz.

Instagram Ekibi Üye Seçim Kriterleri:

 • DARGEB’i tanımak,
 • Instagram Ekibini ve amacını bilmek (departman tanımı),
 • Yerleşeceği pozisyonu ve sorumluluklarını bilmek,
 • Aktif,
 • Disiplinli,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Zamanını verimli kullanabilen,
 • Tasarım yapma konusunda bilgili veya istekli,
 • Sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyabilen,
 • Kendini geliştirmeye ve öğrenmeye açık,
 • Aktif Drive kullanımı sağlaması gerekmektedir.
SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "TWITTER EKİBİ"

Twitter Ekibi nedir?

Twitter Ekibi, DARGEB Sosyal Medya Departmanının bir alt dalıdır. İçerisinde Lider, Lider Yardımcısı, Sekreter ve Üyeleri barındırır. Üyeler de kendi içinde görevlere sahiptir.

Twitter Ekibinde neyi amaçlıyoruz?

Twitter Ekibinde denizcilik öğrencileri ve sektörde yer alan insanlar için faydalı & eğitici içerikler üretmeyi, denizcilikle ilgili toplumu ilgilendiren sorunlar olduğunda kamuoyu yaratmayı, DARGEB Denizci Öğrenciler Birliği bünyesinde yapılan çalışmaların, etkinliklerin insanlara ulaştırılmasını ve duyurulmasını amaçlıyoruz.

Twitter Ekibi Üye Seçim Kriterleri:

 • DARGEB Denizci Öğrenciler Birliği’ni tanımak,
 • Twitter Ekibini ve amacını bilmek,
 • Ekip içindeki görevini ve sorumluluklarını bilmek,
 • Zaman Yönetimi yapabilen,
 • Aktif,
 • Disiplinli,
 • Sorumluluk Sahibi,
 • İçerik Üretimi konusunda bilgili ve istekli,
 • Sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyabilen,
 • Kendini geliştirmeye ve öğrenmeye açık bir birey olması,
 • Fikir ve eleştirilerini açıkça beyan etmeli ve aktif iletişim sağlayabilmeli ve
 • Denizcilik Gündemini ve sektörel haberleri yakından takip edebilmelidir.
SOSYAL MEDYA DEPARTMANI - "SPOTIFY EKİBİ"

Spotify Ekibi Nedir?

DARGEB Spotify Ekibi, Mavi Vatan adına büyük işler başarmış başarılı denizcilerimizi anlatan bir ekiptir. Denizlerimiz ve menfaatlerimiz üzerine çalışmalar yapan Türk denizcilerini anlatarak geçmişten ders çıkartıp geleceğe ışık tutma gayesi olan bir ekiptir.

Milli ülkümüz olan Mavi Vatan'dan taviz vermemek ve bu ülküyü başta gençler olmak üzere her Türk vatandaşına öğretmek; farkındalık yaratarak denizlerimizdeki hak ve hukukumuzu korumak birincil amacımız. Mavi Vatan'ın tarihini, bizlerden önce bu uğurda çabalamış denizcilerimizin hayatlarını ve davalarını anlatarak bizden sonra gelecek denizcilere ışık tutmak tüm DARGEB ailesinin olduğu gibi bizim de en büyük önceliğimiz.

Spotify Ekibi Olarak Neyi Amaçlıyoruz?

DARGEB Spotify Ekibi olarak yegâne amacımız Türk denizcilerimiz ve Mavi Vatan’a kendini adamış değerli insanlar hakkında farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek, gelecek nesillere aktarmak ve her Türk vatandaşına tarihimizin kıymetli denizcilerini tanıtmaktır.

Tamamladığımız Projelerimiz ve Çalışmalarımız:

Türkiye’nin birçok denizci gençlerini yakından ilgilendiren çalışmalarımız var. Hali hazırda devam eden projelerimiz mevcut. Sizlere bu proje ve çalışmalardan bahsedelim;

Spotify’a “DARGEB Denizci Öğrenciler” yazarak dinleyebileceğiniz; biri podcast diğeri playlist olmak üzere iki farklı serimiz mevcut. İlerleyen tarihlerde bu serilerimizi katlayarak çoğaltmak ve tüm denizci öğrencilere kıymetli denizcilerimizi anlatmak en büyük gayemiz.

DARGEB Spotify Ekibi Üye Seçim Kriterleri:

 • DARGEB’i tanımak ve tanıtabilmek,
 • Spotify Ekibini ve amacını bilmek,
 • Yerleşeceği pozisyonu ve sorumluluklarını bilmek,
 • Yerleşeceği pozisyona göre podcast metni hazırlayabilmek veya ses ve müzik düzenleme programlarını (Örnek: Adobe Audition, Audacity) kullanabilmek,
 • Aktif,
 • Disiplinli,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Kalemi iyi olan,
 • Kendini geliştirebilen,
 • Aktif drive kullanabilen,
 • Araştırmayı seven,
 • Sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyabilen...