in ,

Gemi Seyir Ekipmanları

Denizcilik bilindiği üzere pek çok uluslararası etkisinde olan, bu kuralların bir uyum içerisinde işletildiği bir meslek ve bir sektör. Köprü üstünde de bu kuralların uyumu söz konusudur ve gemilerin sahip olması gereken ekipmanlar bu kuralların bütünlüğüne ayak uydurması gerekir. Dolayısı köprü üstünde kullanılacak cihazların gemi türüne, büyüklüğüne ve inşa yılına göre belirli standartları ve sayısı mevcuttur.

Notlar:

1 Eylül 1984’ten sonra inşa edilen, uluslararası dolaşımda bulunan, 500 gross ton ve yukarısı gemiler sürat ve mesafe gösteren cihazlar bulundurmak zorundadırlar.

1 Eylül 1984’te veya sonra inşa edilen 100,000 gross tonun ve üzeri gemiler bir dönüş hızı göstergesi ile donatılacaklardır.

Kerteriz alma cihazları, standart pusula ile sağlanan pruva değeri bilgisini elde etmeye yarayan cihaz olmadığı ve dümen tutulan mevkiden rahatlıkla okunabilir olmadığı zaman, mevcut olmalıdır.

Radar sistemleri: 1 Şubat 1995’ten beri, büyüklük ve taşıdığı yükün cinsine bakılmaksızın uluslararası seyahatlerde bulunan 300 gt ve üzeri yolcu gemileri 9 GHz frekansında çalışan radar sistemleri ile donatılmalıdırlar.

10.000 gt ve üzeri gemiler birbirinden bağımsız çalışma kabiliyetine sahip iki ayrı radar sistemi ile donatılmalıdırlar.

İskandiller: 25 Mayıs 1980’den sonra inşa edilen, uluslararası seyahatlerde bulunan, 500 gt ve üzeri gemilerde bulunmalıdır.

300 GRT ve üzerindeki gemiler, su derinliğini ölçme ve gösterme kabiliyetine sahip Echo Sounder veya benzeri başka bir elektronik cihazlar ile donatılmalıdır.

(https://gemiadamlari.org/gemilerin-sahip-olmasi-gereken-kopru-ustu-ekipmanlari/)

Bununla birlikte çatışmayı engellemek için, yüzeydeki diğer gemilerin, engellerin, seyir yardımcılarının, kıyı hatlarının, RADAR reflektörlerinin (RADAR transponder) kerteriz ve mesafelerini tespit edip gösterebilen 9 gHz bandında çalışan bir RADAR veya bu özellikleri karşılayabilen başka cihazlar ile donatılması gereklidir.

(https://gemiadamlari.org/gemilerin-sahip-olmasi-gereken-kopru-ustu-ekipmanlari/)

Geminin çatışma risklerini hesaplayabilen RADAR vb. cihazlara pruva bilgilerini sağlayacak, düzgün ayarları yapılmış pruva bilgisi gönderici cihaz bulundurulmalı.

 

Günümüzde, temel modern köprü üstü seyir cihazları olarak yüksek teknoloji ürünü elektronik cihazlar kullanılmaktadır. Bunlar:

-AIS (Automatic Identification System) : Otomatik Tanıma/Tanıtma Sistemi

-Elektronik Radar Plotlama Desteği (ARPA, ATA)

-ARPA (Automatic Radar Plotting Aids) : Otomatik Radar Plotlama Desteği

-GPS/GNSS (Global Positioning System/Global Navigation Satellite System): Küresel Mevkilendirme Sistemi/Küresel Seyir Uydu Sistemi

-DGPS (Differential GPS) : Diferansiyel GPS

-LORAN-C

-ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) : Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi -Sistemi

-EPIRB (Electronic Position Indicating Radio Beacon) : Elektronik Mevki Gösterme Telsiz Çakarı)

-SART (Search And Rescue Transponder) : Arama Kurtarma Sorgulayıcı Cevaplayıcısı

-NAVTEX

-VDR (Voyage Data Recorders) : Sefer Veri Kaydedici

-IBS (Integrated Bridge Systems) : Tümleşik Köprü üstü Sistemleri SOLAS bölüm V’te tanımlanan modern köprü üstü cihazları arasına OTS, SVK ve EHGBS de son düzenlemelerle dahil edilmiştir.

Yukarda verdiğimiz örneklerden bazılarını detaylıca inceleyelim:

VDR Voyage Data Recorder

SOLAS şartlarını sağlayan gemilerde bulunması gereken önemli bir cihazdır. Uçaklardan, haberlerden ve filmlerden bildiğimiz “Kara Kutu” cihazının tam kendisidir. VDR topladığı verileri dijitalleştirir (dijital olmayan cihazlardan da veriler toplayabilir), sıkıştırır ve bu verileri çok sağlam bir yapı içerisinde saklar. Buradaki sağlamlıktan kasıt, verilerin, sıcaklık, basınç, ışık, titreşim gibi sebeplerle bozulmasını veya yok olmasını önlemeye yönelik koruyucu önemlerdir.

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voyage_Data_Recorder_1.jpg)

VDR aşağıda verilen sensörlerden gelen verilerin depolanmasından sorumludur

 • Tarih ve saat bilgisi
 • Yere ve suya göre hız bilgisi
 • Pruva bilgisi
 • X ve S Band Radarların ekran görüntüleri
 • Ana alarmların listesi
 • ECDIS pozisyon bilgisi ve ekran görüntüsü
 • Köprüsü üstü ve kırlangıçlara yerleştirilen mikrofonlar vasıtasıyla ses kaydı
 • Echosounder derinlik bilgisi
 • VHF ses kayıtları
 • Makine ve Bowthruster komutları
 • Dümen komutları
 • Rüzgar yönü ve hızı

Navtex

Navtex cihazı gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporları ile hava raporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veren haberleşme (Yalnızca ALICI) cihazıdır.

Navtex, karadan denize (gemiye) yönünde acil bilgilerin, denizcilik uyarılarının ve meteorolojik bilgilerin NBDP (Dar bant direkt yazmalı) tekniği ile yayınlanmasıdır. 400 millik bir alan için planlanmıştır.

(https://salibahtiyar.tr.gg/NAVTEX,-EPIRB,-SART.htm)

Navtex, donanımı, şu birimlerden oluşur:
• Alıcı / İşaret İşlemcisi / Yazıcı
Alıcının hafızası en az 30 mesaj saklayabilecek kapasitededir ve mesajlar 60-72 saat hafızada kalabilir.

Navtex, öncelikli bir mesaj aldığında sesli bir uyarıyla haber verir.
Örneğin; seyir ve meteoroloji uyarılarını, Navtex cihazı tanır ve kullanıcısını bu şekilde uyarır.

NAVTEX 518 kHz F1B frekansından her 4 saatte bir 10 dakika yayın yapar. Yayın dili İngilizcedir. 10 dakikalık sürede zaman kalırsa yayın yapan ülkeler kendi dillerinde de yayınlayabilirler.

NAVTEX cihazları programlanmış bile olsalar aşağıdaki 3 yayın türünü muhakkak alırlar:
 A : A harfi denizcilik uyarıları

 B : B harfi meteorolojik İHBARLAR (fırtına ihbarları)

 D : D harfi arama ve kurtarma mesajları

 

 EPIRP Emercency Position Indicating Radio Beacon

Acil bir durumda el ile veya alınamadan, geminin batması halinde otomatik olarak gemiden ayrılıp denizde yüzer halde kendi kendine çalışmaya başlayan ve cinsine göre telsiz istasyonlarına veya uydular aracılığı ile uydu kara istasyonlarına belirli formatta tehlike sinyali gönderebilen bir cihazdır.

406 Mhz frekansında çalışır. Çalıştığında acil durum sinyali, deniz aracının bağlı bulunduğu ülkenin MIB kodu, araç kimlik bilgileri ve bulunduğu yerin koordinatlarını COSPAS-SARSAT arama-kurtarma uydularına gönderir ve bu uydular tarafından deniz aracının kimlik bilgileri ve bulunduğu yerin belirlenmesini sağlar.

       

https://salibahtiyar.tr.gg/NAVTEX,-EPIRB,-SART.htm

https://salibahtiyar.tr.gg/NAVTEX,-EPIRB,-SART.htm

SART  Search And Rescue Transponder

Gemilerde bulunan ve bir sorun olduğunda çevredeki gemilerin radarlarına iz bırakıcı sinyal göndererek bulunmayı kolaylaştırıcı bir cihazdır. Gemi terk edilirken alınarak can kurtarma aracına götürülür ve orada çalıştırılır. El ile devreye alınır. Devreye alındığında bekleme durumuna geçer. Bir radar sinyali aldığında aktive olarak çevredeki gemilerin radarlarına iz bırakıcı sinyal gönderir. Denizde yüzebilir. Bu cihaz aynı zamanda radar transponder olarak adı geçen cihazdır.

https://salibahtiyar.tr.gg/NAVTEX,-EPIRB,-SART.htm

Kaynakça:

http://gemiadamlari.org/vdr-performans-standartlari/

https://gemiadamlari.org/gemilerin-sahip-olmasi-gereken-kopru-ustu-ekipmanlari/

https://salibahtiyar.tr.gg/NAVTEX,-EPIRB,-SART.htm

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42892.pdf

Emine Aleyna Küçüksolak

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ticaret Gemisi – Ticaret Gemisi Olmayan Gemi

Mavi Vatan Marşı Yayında!