in ,

GEMİNİN ÇEŞİTLERİ ve KULLANIM AMAÇLARI

GEMİNİN ÇEŞİTLERİ ve KULLANIM AMAÇLARI

 • YÜK GEMİLERİ
 • Yük taşımak için denizden yararlanma fikri günümüzden 6000 yıl öncesine kadar giden bir tarihçeye sahip olmakla birlikte bu alanda en büyük gelişmeler endüstriyel devrimin başlaması ile ortaya çıkmıştır. Özellikle 20. Yüzyılda ortaya çıkan aşırı talebi karşılayabilmek için yük gemilerinin sayı, tip, hız ve tonajları sürekli artmıştır.
 • KURU YÜK GEMİLERİ
  (GENERAL CARGO SHIP – TRAMP SHIP)
 • Bu gemiler 1960’lara kadar değişik kuru yük ve hatta bazen sıvı yük taşıyarak tüm ticaret filolarının bel kemiğini oluşturmaktaydı.
 • Ancak özellikle son 20-30 yılda ortaya çıkan özel yük gemileri (dökme yük, konteynır, Ro-Ro vs.) nedeni ile önemini kaybetmekte olan kuru yük gemileri günümüzde küçük boyutlarda ve kısa mesafeli seferler için inşa edilmektedirler. 
 • Taşınacak yük miktarına göre güverte, ambar ve yükleme-boşaltma donanımlarının dizaynı bir kuru yük gemisinin temel karakteristikliklerini belirler.
 • KONTEYNIR GEMİLERİ
  (CONTAINER SHIP)

  • 1960’ların başında standart büyüklükteki konteynır denen sandıkları kullanarak kara ve deniz yollarındaki ulaşımı birleştirme fikri ile ortaya çıkmıştır. Bu tür gemilerin yükleme boşaltmaları özel donanımlı limanlarda yapılır bu nedenle genellikle bu gemilerde ayrıca bir yükleme-boşaltma donanımı bulunmaz.
 • Konteynır gemisi boyutları çok farklılıklar gösterir. Bu türün en büyük örnekleri 400m. boya ulaşabilir. Bu tür gemilerin genellikle yüksek hızlarda seyretmesi istenir, ortalama hız aralığı 18-25 knot. arasındadır. Bu yüksek hızları sağlamak üzere tekne formu narindir ve makine gücü yüksek seçilir.
 • DUBA TAŞIYAN GEMİLER
 • 1960’ların sonunda gemilerin limanlarda harcadığı zamanı minimuma indirme gayretinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kargo gemi içinde çok büyük boyutlu yüzer dubalar içinde taşınır ve yükleme-boşaltma geminin limana yaklaşmasına gerek kalmadan liman açıklarında gerçekleşir.
 • Bu dubalar liman ile gemi arasında römorkörler tarafından taşınır. Bu tür gemiler az sayıda üretilmiş ve konteynır gemileri gibi yaygın olarak kullanılmamaktadırlar.
 • DÖKME YÜK GEMİLERİ
  (BULK CARRIER)
 • Tahıl, maden cevheri, kömür, gübre, şeker gibi kuru dökme yükleri taşımak üzere dizayn edilirler. Yükleme-boşaltma kreyn, konveyör veya pompalarla yapılır. Bu amaçla genellikle limanlardaki donanımlar kullanılır ve bu gemiler böyle donanım taşımazlar.
 • Gemi tonajları 200.000 DWT’a kadar çıkabilir ancak hız genellikle düşüktür (12-14knot). Bu tür gemilerin özel bir hali olan OBO (Oil Bulk Ore) gemileri değişik tanklarında petrol, dökme yük veya cevher taşıyabilirler.
 • Ro-Ro GEMİLERİ
  (ROLL ON-ROLL OFF)
 • Karayolu-denizyolu bütünlüğünü sağlamak üzere tekerlekli kargo treylerlerinin rampalar yolu ile gemiye yüklenmesi ve taşınması fikriyle ortaya çıkmıştır. Bu gemiler  18-22 knot arasında seyredecek şekilde dizayn edilirler.
 • LNG
  (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) GEMİLERİ
 • LNG gemilerinin kapasiteleri 150.000 m³’e varabilir. Hızları 16-19 knot arasındadır.
 • LPG
  (SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI) GEMİLERİ
 • LPG gemileri bütan, propan, etan ve polipropilen gibi ağır petrol ürünleri taşırlar. Bu gemilerin kapasiteleri 100.000 m³’e ulaşabilir. Hız aralığı 16-19 knot arasındadır
 • TANKERLER
 • Ham petrolün artan fiyatı ile ortaya çıkan ekonomik dengeler 1970’lerin sonlarında 500.000 DWT’a varan süper tankerleri ortaya çıkarmıştır. Ancak 1980’lerin ortalarından itibaren düşmeye başlayan petrol fiyatları ile tanker boyutları da düşmeye başlamıştır.
 • YOLCU GEMİLERİ
  (PASSENGER SHIP)
 • Yolcu gemileri son 20-30 yılda büyük değişiklikler gösteren bir gemi tipidir. Günümüzde yolcu gemileri turist taşıyan modern cruise gemileri ve kısa orta mesafelerde yolcu ve araç taşıyan feriler olarak ortaya çıkmaktadır.Bu tür gemilerde rekabet nedeniyle yolcu konforu en önemli etken haline gelmiş ve en son teknolojik, mimari ve estetik gelişmeler bu gemilerin inşasında kullanılmaktadır.
 • SAVAŞ GEMİLERİ
  (WARSHIPS)
 • Modern savaş gemilerinin dizayn karakteristiklikleri bu gemilerin taşıması gereken silah sistemleri ile bu gemilere karşı yönelen silahların nitelikleri ile belirlenir. Günümüzde savaş gemileri için en önemli tehdit unsuru güdümlü füzeler, denizaltılar ve uçaklardır. 
 • Bu yüzden modern savaş gemileri denizaltı avlayıcı helikopterler ve hava saldırılarına ve füzelere karşı yoğun koruma sağlayacak yakın savunma sistemleriyle donatılır. Bunun yanı sıra savaş gemisi kurtarma operasyonları, kaçakçılıkla mücadele, yabancı limanları ziyaret, kara sularının kontrolü, ticari gemilere eskortluk yapmak gibi çok değişik faaliyetlerde bulunabilir.
 •  UÇAK GEMİSİ
 • Güverteleri uçak pisti olarak dizayn edilmiş olan ve uçak taşıyan gemilerdir. Ortalama süratleri 35 deniz milidir.
 • KRUVAZÖRLER
 • Çok tehditli ortamlarda savaş kabiliyetine ve yüksek manevra yeteneğiyle süratine sahip donanmanın ana vurucu gücü olan gemilerdir.
 •  MUHRİPLER
  • Deniz harekatlarında çok maksatlı kullanma yetenekleri olan yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip gemilerdir.
  • DENİZALTI GEMİLERİ
   • Sualtında hareket kabiliyeti olan füze ve torpido silahlarına sahip gemilerdir.
   • HÜCUMBOTLAR
    • Yüksek süratli ve manevra kabiliyetleri olan küçük tip gemilerdir. Süratleri 40-50 deniz mili arasındadır.
    • MAYIN GEMİLERİ
     1. Harp şartlarında limanların, boğazların ve gemilerin geçiş yollarının emniyetini sağlamak maksadıyla mayın dökme, mayın tarama ve avlama özelliklerine sahip olan gemilerdir.
     2.                                                    ÇIKARMA GEMİLERİ
      Amfibi harekatta kuvvetlerimizi düşman sahillerine ulaştırmak maksadıyla kullanılan gemilerdir.

 SERVİS GEMİLERİ

 BALIKÇI GEMİLERİ (FISHING BOATS)

 • Dünya üzerinde sayıca en fazla bulunan deniz aracı tipidir. Balıkçı gemilerinin dizayn özelliklerini yakalanacak deniz ürünün cinsi ve avlama tekniği belirler. En yaygın tip gemi kıçından salınan bir ağ ile çalışan trol teknelerdir. Bu teknelerin temel dizayn özellikleri olabildiğince açık bir güverte ile güçlü bir vinç sistemidir. Yurdumuzda en çok kullanılan tip gırgır teknesi olup yakın sahil balıkçılığı uygulanır
 • ROMORKÖR
  (TUG)
 • Temel amacı manevra veya hareket yeteneği sınırlı olan deniz araçlarını çekmek veya itmek yolu ile yardım etmektir. Genelde; liman romorkörleri ve açık deniz romorkörleri olmak üzere iki tip romorkör vardır.
 • Açık denizde manevra ve çeki için kullanılan römorkör | “Açık Deniz Romorkörü” yada “Okyanus Romorkörü” olarak anılır.

Yazar Hakan KAPLAN

Hakan Kaplan - DARGEB Kurucu
Denizcilik eğitimine 2011'de başladı. İzmir Güzelbahçe denizcilik lisesi güverte bölümünü 2015'de ve Yalova Üniversitesi - Deniz Ulaştırma İşletme bölümünü 2017 de derece ile tamamladı. Şuan aktif olarak Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğine devam ediyor.Toplamda denizcilik eğitiminin 9.yılında. DARGEB platformuna kurucu ortaklık yaptı. İnstagram'da @suvaribeyinnotdefteri 'ni kurdu.Güncelleme tarihi:2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dünyanın En İşlek 10 Limanı

GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ