in , ,

PSC Nedir, Ne Sıklıkla Denetim Yapılır?

Merhaba değerli deniz insanı! Tüm dünya insanları bilir ki; güvenmek, kontrol etmeye engel değildir…

Gemiler gelir, gemiler gider, hayatta hiçbir şeyin sabit kalmayışı gibi; bir takım durumlar değişir, bir takım mekanik aksamlar eskir ve eksik duruma gelir. Kullanım özelliğini yitirir ve duruma göre bulunduğu noktayı, standartların altına çekebilir; bu durumun karşılığı ise eskiyen ve özelliğini yitiren bu ekipmanların değişimi, onarılması ve bu durumların belli bir süre zarfına mutabık olarak pozitif hale getirilmesi gerekir ki; gemi işletimi, operasyonlar ve durumların sürdürülebilirliği açısından, yakın gelecek zamanda, işleyişini, standartlar veya olması gereken yeterlilikler çerçevesinde devam ettirebilsin.

Liman devletleri, kendi karasularına gelen ve limanlarına yanaşan yabancı bayraklı gemilere, gemi işletimlerinin, uluslararası işletim düzeni içerisinde olup olmadığını ve kurallarına uyup uymadıklarını, uygun bulunan gemilerin işletmelerine devam etmelerinde bir sakınca olmadığını, eksikliği bulunan gemilerin geçerli kurallar ile nitelik kazandırılarak, verilen süreler içerisinde, eksikliklerini gidermesi hususunda uyarılar ve önlemler alması konusunda deniz feneri niteliğinde çalışmaktadırlar.

PSC yetkilileri ise, yukarıda belirtilen bu işlemleri, tüzeller ve otoriteler adına gerçekleştiren, uygulayan ve uygulatan fiziksel, kişilerdir.

PSC yetkilileri ise, görevleri konusunda yeterlilikleri olan, kaptanlık yetkisi, güverte zabiti, çarkçı başı ve makine zabiti yeterliliklerine sahip kişilerdir.  PSC gemiye ilk çıktığı an, lumbarağzından başlayarak geminin görünen yerlerinde, ulusal ve uluslararası bulundurulması gereken; uyarı, acil çıkış, bilgilendirme tabelaları, uyarı ışıkları ve diğer işaret ve işaretçileri denetleyerek başlar. Kaptan ve akabinde yetkili kişiler eşliğinde, güverte kanalında yeterliliklere sahip olan görevli, ISM evrakları ve fiziki olarak güverte üzerindeki kontrolleri, haritaları, dijital ekipmanları ve çalışma düzenlerini ve yeterliliklerinin kontrollerini, tatbikat veya testler ile yapan kişilerdir.

Makinist yeterliliklerine sahip olan görevli yetkili ise makine dairesine inerek gemi makineleri, işletim düzeni, bunker denetimleri, kayıt evrakları ve ilgili olduğu tüm konuların denetimini yapar.

Güverte üzerinde PSC yetkililerinin özellikle dikkat ettikleri bir diğer nokta ise, acil durumlar sırasında kullanılacak sinyal ekipmanları, can botları, ve bu can botlarının çalışır durumda ve ani- acil durumda kullanıma hazır olması konularıdır. Gece çatışma önleyici ve görünürlük ekipmanları olan, kaporta ve güverte üzerinde ki aydınlatmaları liste başı denet noktaları olarak denetler

Kontroller yapıldı, eksiklikler belirlendi fakat yetkililer direkt olarak gemiden ayrılmamaktadırlar. ‘PSC REPORT’ adı verilen evrakları düzenler. Gemiye dair gemi kaptanına tahmini süreler içerisinde vermesi gereken uygulama uyarılarını, rapor üzerine yazarak, gemiye teslim eder ve süre zarfı sonucu, rapora düşülen notların kontrollerini yapmak üzere tekrar gemiyi ziyaret eder. Gemiyi inceler, rapor ve eksiklikler konusunda verilen nihai karar ile gemi geçişine serbestlik veya cezai işlem uygulamalarını yapar ve geminin kontrolleri tamamlanmış olur.                                    

 

Kontroller tamamlandı ve PSC yetkilileri raporu yazılıyor. Peki, PSC yetkilileri raporlara ne yazıyor? Yazdıkları rapor notlarını ne olarak kodluyor?

Merhaba sevgili okur, önceki yazıda PSC ile ilgili temel bir tanım ve işleyişi inceledik. Bu işleyişler sonucu PSC kanalı tamamlanan kontrollerde birçok eksiklik buldu ve raporlama işlemi sırasında kaptana kodlar üzerinden tanımlamalar verdi. Kaptan ise ivedilikle bu oluşan eksikleri gidereceğini sözlü olarak beyan etti ve PSC yetkililerini uğurladı.

Bu şekilde bir senaryo düşünelim ve bakalım PSC raporunda neler yazıyor?

MEDSIS CODES- ACTION TAKEN TABLE

Kolay ve anlaşılır olması adına, ‘Medsis Codes, Action Taken Table’ yani yapılacaklar listesi olarak adlandırmak, anlaşılırlık açısından daha net olacaktır.

Tabloda ise yapılacakların puanlaması ve liste tanımlarını inceleyelim.

Aşağıdaki tablo Paris’te kabul edilen Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı sonucu kabul edilen ve Türk Loydu’nun da onayında olan kurallardır. ParisMou dünyanın en önemli liman devleti kontrol rejimi olarak kabul edilmektedir.

MEDSIS CODES- ACTION TAKEN TABLE

 • 0 No Action Taken – – – Aksiyon Alınmayacak
 • – 10 Deficiency Rectified – – – Kusur Giderilmesi
 • – 12 All Deficiencies Rectified – – – Tüm Kusurların Giderilmesi
 • – 15 Rectifiy Deficiency at Next Port – – – Kusurların Sonraki Limanda Giderilmesi
 • – 16 Rectifiy Deficiency within 14 days – – – Kusurların 14 gün içerisinde giderilmesi
 • – 17 Master Instructed to rectify deficiency befor departure —Kalkıştan önce, kaptan talimatı ile kusurların giderilmesi
 • – 18 Rectify non-conformity within 3 monts – – – 3 ay dahilinde uygunsuzlukların giderilmesi
 • – 19 Rectify major non conformity before departure – – – Acil uygunsuzlukların kalkış öncesi giderilmesi
 • – 30 Alı koyma gerekçesi ile
 • – 35 Ship Allowed To Sail After Detention – – – Geminin cezai işlemi sonrasında ayrılışına izin verilmesi
 • – 36 Ship Allowed to Sail After Follow-up Detention – – – Geminin Cezai İşlemi Sonrası Takibine Devam Etmek
 • – 40 Next Port Informed – – -Diğer Limanın Bilgilendirilmesi
 • – 45 Next Port Informed To Re-Detain  – – – Diğer Limanın
  • Bilgilendirilip Tekrar Göz Altına Alınması
 • – 49 As In the Agreed Rectification Action Plan – – – Kabul Edilen Aksiyon Planında ki gibi.
 • – 50 Flag State, Consul Informed – – -Bayrak Devleti Bilgi Alınması
 • Flag State Consulted – – – Bayrak Devletine Danışmak
 • – 70 Classification Society informed – – – Class Kurumu Bilgisi
 • – 80 Temp. Substitution of equipment – – – Ekipman Değişikliği
 • – 85 Investigation of contravention of disch. Provision ( Marpol) – – – Tahliye Hükmünün İhlali Soruşturması
 • – 95 Letter Of Warning İssued – – – Uyarı Verilmesi
 • – 96 Letter Of Warning With Drawn – – – Yazılı Uyarı Verilmesi
 • – 99 Other ( specify in clear text in description field) – – – Diğer ( Açıklama alanında metin olarak belirtin)
 • – 152 Seafarers Organization Informed – – – Denizciler Örgütü Bilgilendirilmesi
 • – 155 Ship Owner Organization Informed – – – Gemi Donatanları Örgütü Bilgilendirilmesi

Evet, Denizci İnsan! Yukarıda gördüğümüz PSC raporunun eylem kod listesi ile görülen eksiklikler PSC Report’a yazılarak işleme alınıyor ve uygulanması, giderilmesi, revize edilmesi gereken tüm noktalar, yapılması gereken ve danışılması gereken bilgiler, bilgilendirilmesi gereken noktalar yukarıda ki listede olduğu gibidir. Listeyi sen değerli okur için, kalemimden geldiğince Türkçeleştirmeye çalıştım. Denizcilik hayatında, karada dümen tutmaya devam ettiğin sürece, bunlardan bir tanesi ile karşılaşabilirsin, karşılaşma olasılığın da oldukça yüksek.

Denizci İnsan! Pruvan Neta Olsun…

 

DARGEB İçerik Yazarı: Sinan Yıldırım

 

 

 

One Comment

Cevap bırakın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Forwarder Nedir Ne İş Yapar?

Kitap Önerisi: Denizdekiler