in

Türk Armatörlerin Gemilerine Yabancı Bayrak Çekmelerinin Nedenleri

 

Geminin kurallara uygun inşa edilip, işletildiğini garanti eden bir ülke (Bayrak Devleti) olması gerekir. Bayrak devleti bu gemilerin faaliyetlerini kontrol eder ve yasalarına uygun vergilendirir.

Bir başka deyişle; armatörler için ticaret oyunu bayrak devletinin kurallarına göre oynanır.

Türk armatörlerin gemilerini yabancı bayrak ile çalıştırmalarının temel nedenleri şöyle
sıralanabilir:

 

1- Ülkeler arası siyasi, ticari, askeri ve diğer nedenlerden gelişen anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkan kısıtlamalar ve yasaklamalardan kurtulmak.

 


 

2- Finansal kaynaklara daha kolay ulaşmak. Denizcilik sektöründeki harcamalar döviz ile yapılmaktadır ve yatırımların büyük bölümü kredilerle karşılanmaktadır. Türk bankalarından yabancı para cinsinden verilen kredinin vadesi yaklaşık 36-60 aydır ve şirketler tarafından bu zaman aralığında krediyi ödemek mümkün değildir. Dolayısıyla şirketler yabancı finansöre yönelir. Finansörler şirketlere kredi verirken gemide hangi bayrak varsa o ülkenin risk primine bakarak kredi verir. Örneğin, 15 milyon dolar kredi ile alınacak bir gemiye Türk bayrağı çekilirse kredi onaylanmaz ya da onaylanır ama faizi daha yüksek olur ve gemilerin ilk yılki finansman giderine günlük yaklaşık 3000 dolar ek maliyet getirir. Bu nedenle yabancı finansörlerin şartları Türkarmatörlerin yabancı bayrağa yönelmesindeki önemli faktörlerdendir.

3- Vergi yükümlülüklerindeki kolaylıklar. TUGS (Türk Uluslararası Gemi Sicili) gemide çalışan personeli gelir vergisinden muaf tutar. TUGS’a bağlı gemilerde çalışan personelin ücretinin %42’si SGK primi olarak kesilir ve gelir vergisinden muaf olduğu için vergi alınmaz. Aynı şekilde bu gemilerde belirlenen ücret için kıdem tazminatı da işin içine katıldığında, çalışanın eline geçen ücret yabancı bayraklı bir gemiye nazaran %40-50 az olmaktadır. Doğal olarak çalışanlar yabancı bayraklı gemilere yönelirler ve Türk bayraklı gemi armatörü gemisinde deniz insanı çalıştırmak için elinde olmayan nedenlerden dolayı yabancı bayraktaki ücreti ödemek zorunda kalmaktadır.

 

Vergilerle ilgili bir başka zorluk ise Türkiye’nin karşılıklı olarak ikili vergilendirmeyi önleme anlaşması olmayan ülkelerin yüklerini taşımaları durumunda her taşıma gelirinin o ülke tarafından artan oranlı gelir vergisine tabii tutulmasıdır. Armatörler için bu durum büyük gelir kayıpları oluşturur.

Yukarıdaki nedenlerden anlaşıldığı gibi; armatörlerimizin yabancı bayraklı gemilere karşı sürdürdüğü haksız bir rekabet vardır. Bu rekabette şartları eşitlemek için Türk armatörlerin gemilerine yabancı bayrak çekmesi kaçınılmazdır

.

 

Ekrem Süer

 

KAYNAKÇA

  1. https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf
  2. https://gemiadamlari.org/gemi-bayragi-neden-onemlidir/

 

Yazar Alabanda - Muhammet Durak YÜKSEL

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-DUİM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Derya Yenice OFLU ( İlk Türk Kadın Uzakyol Başmühendisi, Co-founder (Domer Trade – Domer Marine), Teknik Proje Koordinatörü) “Küreselleşen Dünya : Denizcilik Endüstrisi”

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı, İş Kulübü Lideri Medine ATEŞ TORUN ile “ETKİLİ CV HAZIRLAMA”