in ,

Yat hizmetleri (ruhsat, transitlog, sigorta vb.)

Bağlama Kütüğü Ruhsatı:

25.09. 2014 tarihli 29130 sayılı yönetmelikte belirlenen şartlarla,
– 18 GRT altındaki ve 2.5 m.üzerindeki tüm ticari tekneler
– Tüm özel tekneler bağlama kütüğü ruhsatı çıkarmak zorundadırlar.
Bağlama kütüğü ruhsatı 5 yıllık verilir ve her yıl vizelenmesi gerekir. Teknenin boyutuna bağlı olarak harç belirlenir. Liman veya belediye başkanlığınca düzenlenir.

Daha önce bağlama kütüğü ruhsatnamesi çıkarılmamış ise;

– Dilekçe
– T.C. kimlik numarası/vergi numarası
– Yabancılar için oturma izin belgesi,
– Tonilato, Özel Tekne Belgesi ve Satış Faturası belgelerinden biri.
– Vize Harcı
– Acentelik Ücreti belgeleri

bağlama kütüğü ruhsatnamesi örneği

Transitlog (Yat Kayıt Belgesi) İşlemleri:

24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliğine göre, Turizm amaçlı özel teknelerin Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri, Yat Kayıt Belgesi (Transitlog) belgesi ile yapılır. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, Pasaport Polisi, Liman Başkanlığı ve Gümrük Muhafaza’nın onayından geçer.Transitlog belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır ve bu süre sonunda yenilenmelidir. Yabancı bayraklı yatlar 2 yıl denizde/karada, 5 yıl Yat limanı/çekek yerinde kalabilirler.

Transitlog belgesi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:
– Türk limanlarından veya Türk karasularından ayrılmak.
– Yatın satılması/devredilmesi.
– 1 yıllık sürenin dolması.
– Belgenin kaybedilmesi.

Transitlog Yenilemede İstenecek Belgeler:

– Yat sahibini belirtir tescil sertifikası
– Yatın kullanıldığını kanıtlayan belge (Eski transitlog belgeleri)
– Yatın Türkiye’de 5 yıl kaldığını kanıtlayan belge (Bağlama Kütüğü)

Transitlog Belge Örneği

Telsiz İşlemleri:

17.07.2009 tarihli 27291 sayılı yönetmelikte belirlenen şartlarla, Gemiler Telsiz İşletme Müdürlüğü’nden alınmış telsiz ruhsatı bulundurmaları zorunludur.

Ön izin için gerekli evraklar:
-Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti.
– Proforma fatura (alınacak telsiz cihazı BTK tarafından onaylı cihazlar listesinde olmalıdır)
– Ön izin alındıktan sonra 6 ay içerisinde telsiz ruhsatnamesi ve kurma izni için başvurulur.

Telsiz Ruhsatname ve telsiz kurulum izni için gerekli evraklar:

– Telsiz cihaz faturasının sureti, yurtdışından alınmış ise ayrıca gümrük beyannamesi sureti.
– Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan sureti.
– Tüzel kişiler için imza sirküleri, Ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için Dernek Tüzüğü ve imza sirküleri.
– Herhangi birinde değişiklik olması halinde ruhsatının yenilenmesi gerekir.

Amatör Denizci Belgesi:

2/3/2008 tarihli 26804 sayılı yönetmelikle belirlenen şartlarla, Özel tekne kullanımı için, Amatör Denizci Belgesi (ADB)’ne sahip olmak gerekir.
– ADB sahibi 24 m. kadar özel-kiralık tekneleri sevk ve idare edebilirsiniz.
– ADB uluslar arası geçerliliğe sahiptir.
– ADB ile ticari faaliyette bulunulamaz.

Amatör Denizci Belgesi’ne sahip olmak için yapmanız gerekenler:

– UDHB bağlı A.D.E.S (Amatör Denizci Eğitim Sistemi) internet sitesindeki online eğitimi tamamlamak
– UDHB bağlı G.A.S.M (Gemi Adamları Sınav Merkezi) açtığı sınavı geçmektir.
– Sağlık raporu, sınav tarihinden en çok 4 ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

Sigorta:

18.10.2014 tarihli 29149 sayılı yönetmelikle belirlenen şartlarla, Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Meydana gelecek kaza, çarpma ve çatma sonucunda, yolcuların veya 3. şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararların karşılanmasına ilişkin işletenin ya da donatanın sigorta yaptırması zorunludur.

Tekne sigortası: yasal bir zorunluluk değildir, ancak deniz/karadaki risklere karşı güvence sağlar.

• Enstitü Yat Klozu 1/11/85 CL.328: tekneyi, deniz risklerine karşı teminat altına alır. Denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken; deniz kazası ve tehlikeleri (fırtına, çatma, çarpma, oturma), korsanlık, yangın, deprem, volkanik patlama, yıldırım, hava taşıtlarıyla temas gibi standart risklerin yanında, Makine, Çevre Kirliliği, Çekme ve Kurtarma, Elektronik Cihaz ek teminatları.

• Enstitü Yat Klozu Harp ve Grev 1/11/85 CL.329: Harp ve Grev Teminatı

• Sürat Teknesi Klozu (Speedboat Clause): Teknenin azami hızının 17 mili aşması halinde

ÖTV’siz Yakıt Defteri:

Ticari tekne ve yatlar “Özel Tüketim Vergisi” indirilmiş yakıt kullanma hakkına sahiptir. Ancak bunun için ÖTV’siz Yakıt Defterinin çıkartılması gereklidir.

ÖTV defterinin çıkartılması için gerekli evraklar:
-Gemi Sicil Tasdiknamesi
– Denize Elverişlilik Belgesi
– Tonilato Belgesi
– Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi (Yalnızca balıkçı gemileri için)
– Vergi Levhası
– Donatan şahıs ise kimlik, tüzel kişilik ise imza sirküleri
– Deniz Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi

– 4 adet taahhütname ve ek taahhütname
– Bir önceki ÖTV Defterinin ilk 7 sayfası ile, alınan yakıtın yazıldığı sayfaların fotokopisi.
– Bir önceki dönem ÖTV defteri varsa Yeminli Mali Müşavir Raporu teslim belgesi

Kumanya/Malzeme/Yakıt:

1615 Sayılı Gümrük Kanunu/ Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenen şartlarda, Yabancı gemilere, yabancı limanlara uğrayan milli gemilere yakıt ve kumanya verilmesi düzenlemiştir.
– yakıt (her türlü yakacak ve akaryakıtlar) ve yağlayıcı maddeleri
– kumanyaları (gemi adamları ve yolcuların yiyecek ve içecekleri – Tekel maddeleri dahil) gümrük vergisi ödenmeksizin sağlanabilir.

Yat İthalat-İhracat İşlemleri:

03.02.2017 tarihli 29968 sayılı yönetmeliğe bağlı olarak, Yabancı bayraktan Türk bayrağına geçişlerde Yıllık harç, damga vergisi, veraset intikal vergisi, bedelsiz intikal vergisi ve gümrük vergisi alınmayacaktır.

KDV oranı %1 , ÖTV oranı %0 olarak belirlenmiştir. İşlemler Liman başkanlıkları ve Gümrük idarelerince yapılmaktadır. Kayıt veya tescil bildirimini müteakip 60 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

– Tekne ithalat faturası düzenlenirken faturanın sigorta poliçesi ile aynı değerde olması gerekir. Sigorta Poliçesi olmayan yatlar için DTO Ekspertiz Raporu alınması şarttır.

– Tekne içinde bulunan cihazlarının tekne üzerinden tespiti yapılarak fatura içerisinde veya sayfadaki Demirbaş form üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.

– Teknenin ithalat işlemlerinin yapılabilmesi için marinada olması gerekmektedir.

– İthalat esnasında düzenlenecek olan faturanın Tekne Sigortası var ise CIF Tekne Sigortası yok ise FOB olması gerekmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Doç. Dr. Yasemin Nemlioğlu Koca’nın ders notlarından alınmıştır. Kendisine teşekkür ederiz.

Yazar Genisapaz - Lütfullah Han Uçar

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CEZAYİR-İ GARP EYALETİ

Marina Tanımı, Sınıflandırılması, Yer Seçim Ölçütleri