Emek KARAKOÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa / Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Yavuz Mert ARSLAN
Başkan Vekili

Kocaeli Üniveristesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Semra TAŞ
Genel Sekreter

Samsun Üniversitesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Melis YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mersin Üniversitesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Alişah İŞLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

İskenderun Teknik Üniversitesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 

Şamil KURT
Denetim Kurulu Üyesi

Kocaeli Üniversitesi / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi