in

DENİZ TEMİZ TURMEPA

DenizTemiz TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association” (TURMEPA), merkezi İstanbul’da olan bir sivil toplum kuruluşudur.

     TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 tarihinde Deniz Ticaret Odası ve bir grup deniz sevdalısıyla birlikte kurulmuş olup 8333 kilometrelik sahil şeridini kapsayan bir alanda, denizleri yaşatma çabaları göstermektedir.

     Derneğin 1995 yılında yayınladığı “Denizleri Koruma Deklarasyonu” BM Çevre Programı, IMO, UNEP, The Club of Rome, ICS and IUCN gibi organizasyonların uluslararası platformlarda desteğini almış olup, günümüzde 600`ü aşkın gerçek ve tüzel üyeyi kapsamaktadır.

 

MARMARA DENİZİNİ SIFIR ATIK MAVİ İLE KORUYORUZ!

     Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA, Marmara Bölgesi’ndeki 7 kıyı ili ve bu illere bağlı 52 kıyı ilçesinde Sıfır Atık Mavi eğitimleriyle, bölgesel farkındalığın arttırılmasını sağlayarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir Marmara bırakmayı hedeflemektedir.


     Amacı: Marmara Denizi Sıfır Atık Mavi eğitim projesi kapsamında 5 yıl süresince Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul, liselerde okuyan öğrenci ve öğretmenlerine denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları anlatılacaktır. TURMEPA, Marmara Denizi havzasınının korunması ve bölgeyi tehdit eden kirliliğin önüne geçilebilmesi amacıyla, bölgeye özel hazırlanmış eğitim sunumları, dijital oyunlar, kısa bilgilendirme filmleri ve farkındalık faaliyetleriyle özellikle öğrenciler, öğretmenler ve çarpan etkisiyle bölge halkının bilgilenmesini sağlayacaktır. 

 
     Lise öğrencilerine verilecek “Mavi Dedektif” eğitimleriyle, bu eğitimi alan öğrencilerin okullarında Sıfır Atık Mavi dönüşümünü başlatarak, deniz kirliliğine yönelik projeler üretmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Konuları:

 • Denizlerin Önemi
 • Deniz Ekosistemi
 • Denizlerdeki Oksijen ve Besin Üretimi
 • Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri
 • Deniz Kirliliği ve Önlemleri
 • Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi
 • Bireysel Sorumluluklarımız
 • Bilimsel Proje Hazırlama

Hedef Grubu: Ortaokul ve Lise seviyesindeki öğrenciler ve öğretmenleri

 

PLASTİKSİZ MUĞLA PROJESİ

     Türkiye’nin denizlerini ve su yollarını koruma konusunda önemli bir rol üstlenen TURMEPA, ülkemizin bu alanda faaliyet gösteren lider sivil toplum kuruluşudur. Ülkemiz, deniz ve kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları; gerekse biyolojik çeşitliliği ile hem su altı hem de su üstündeki canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.

     DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

     Monako Prensi II. Albert Vakfı’nın önderliğinde oluşturulan BeMed hibesi ile başlatılan “Plastiksiz Muğla” projesi ile Muğla’da Sıfır Atık Mavi konusunda eğitim verilerek öğrenci ve öğretmenlerin farkındalık kazanması sağlandı. Proje kapsamında yer alan okullara ulaşılması için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesinde ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla’da, denizlerin önemi, ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditler ve Sıfır Atık Mavi konulu eğitimler verildi ve etkinlikler yapıldı. Denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturularak, “Plastiksiz Muğla” için bireysel sorumlulukların benimsenmesi sağlandı. Mayıs 2019’da başlayan ve 12 ay devam eden proje ile özellikle Muğla’nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde toplam 7 bin 300 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı. Eğitimlerin yanı sıra 296 kişinin katılımıyla Muğla’da düzenlenen kıyı temizliklerinde 1000 kg katı atık toplandı.

 

     KARADENİZ SICAK BÖLGELER PROJESİ

     Amacı: Avrupa Birliği’nin desteklediği ve hibe verdiği, TÜBİTAK – Marmara Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “HOT BLACK SEA – Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi ”nin eğitim alanındaki paydaşı TURMEPA olmuştur. Bu önemli proje için Karadeniz’de yoğun kirlilikle karşı karşıya kalan nehirler üzerinde 50 sıcak nokta belirlenmiştir. Kirliliği önlemek ve yönetmek için yerel ve ulusal çapta çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken proje, bu hedefe ulaşmak için gerekli araçları oluşturarak, Karadeniz ekosistemini korumaya katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitim Konuları: Proje eğitimlerinin metot ve içeriklerinin hazırlanması için 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü ile iş birliği yapılmıştır. Hazırlanan “Ekosistem Bilinçlendirme Programı” ile gençlerin karasal kaynaklı kirlilik sebebiyle denizlerimizde ve kıyı bölgelerimizde ortaya çıkan tehlikelerin bilincine ulaşmaları sağlanmıştır.

Hedef Grubu: Ortaöğretim, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler.

     TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

      İçinde yaşadığı ekosistem ve ailesi ve yakın çevresi dışında da bireyi olduğu toplum yararına hiçbir çıkar beklentisi içinde olmadan, içselleştirip, doğru olduğuna inandğı hedefler doğrultusunda seçtiği toplumsal girişime ya da bir STK bünyesindeki etkinliklere destek olmak, sosyal girişimciliği kabullenmek, bu kapsamda seçtiği STK’nın Gönüllü Beyanı’ni imzalamak ve seçtiği alan ile ilgili gönüllü programlarını tamamlayarak aktif olarak eylemde bulunmak, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Gönüllülük tanımıdır.

     KİMLER TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİR?

 • Derneğin misyon ve ilkelerini benimseyen,
 • Derneğin misyon ve ilkelerine uygun olarak belirlediği hedef ve etkinliklere ölçülebilir katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olan,
 • Deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarında TURMEPA ile düşünmeye, tartışmaya ve harekete geçmeye hazır tüm vatandaşlarımız TURMEPA’da gönüllü olabilir, başvuruda bulunabilir.

      TURMEPA GÖNÜLLÜSÜNÜN İLKELERİ VE HAKLARI NELERDİR?


     İlkeleri:

 • Deniz ekosistemine duyarlılık
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Farklılıklara saygı
 • Yerel ile katılım
 • Ekip çalışması ve paylaşımcılık
 • Hayat boyu öğrenim
 • Sürdürülebilirlik

     Hakları: Tüm aktif gönüllüler,

 • İçinde bulundukları her faaliyet hakkında bilgi alma, eleştiri yapma, eleştirinin dikkate alınmasını bekleme,
 • Katkı verdikleri her faaliyetin sonuçlarından haberdar olma ve katkısının görünür olmasını bekleme,
 • Yer almak istedikleri çalışma alanlarını, çalışma gün ve saatlerini seçme,
 • Destek verdikleri faaliyetlerin eğitim-sosyal etkinlik vb. faydalarından katkıları ile doğru orantılı olarak eşit şekilde yararlanma,
 • Kamuoyuna deklare edilen TURMEPA görüşlerini savunma ve kollama haklarına sahiptir.

     TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ HANGİ ALANLARDA, NELER YAPAR?

     Çevrimiçi Gönüllüsü: Her yaş grubundan, evde oturan, özel gereksinimi olan veya çok yoğun iş temposu olan, öğrenci, emekli her birey katılımcı olabilir. Sosyal medya kanalları, kısa film ve fotoğraflar ile etkin olurlar. Merkez tarafından belirlenen zaman dilimleri içinde online ya da yüz yüze oryantasyonlar sonrasında, şahsi sosyal medya hesaplarında, Dünyamızda Neler Oluyor? ve Deniz Hukuku başlıklarında savunuculuk faaliyetlerini ulusal ve uluslararası arenada icra eden bireylerdir. Ayrıca, yazı yazma, düzeltme ve çeviri yapma, danışma, araştırma, proje geliştirme ve yönetimi başlıklarında sınırlar ötesi iş birliği yaparlar.

     Eğitim Gönüllüsü: 25-50 yaş aralığındaki, gönüllü ya da profesyonel olarak eğitim geçmişi olan, TURMEPA Gönüllülük prosedürü içinde yer alan eğitimlerin öğretmen, çocuk ve yetişkinlere verilmesinde gönüllü eğitmen olarak destek veren, bunun için gerekli eğitici eğitimini aldıktan sonra ulusal arenada hedeflenen illerde aktif olan bireylerdir.

     Etkinlik Gönüllüsü: Her yaş grubundan bireylerdir. Derneğin düzenlediği önemli gün etkinliklerinde ulusal ve uluslararası arenada ve etkinliğin içeriğine paralel tüm görevlerde kolaylaştırıcı, organizatör ve katılımcı olarak yer alırlar. İletişim faaliyetleriyle ilgili konularda ve tasarımlarda destek verirler. (Stant kurulumları, yerel medya ile ilişkiler vb.).

     Topluluk Gönüllülüğü: Üniversitelerde, kamu ve özel sektörde teşkilatlanarak oluşturulan, ulusal arenada amaç ve hedefleri belirlenmiş en az 5 kişiden oluşan gönüllü topluluklarıdır. Deniz Elçileri olarak tanımlanırlar. Topluluk Kılavuzları doğrultusunda faaliyetlerini yürütürler.

Bilgi Notu: Yabancı uyruklu gönüllü adaylarımız da “Çevrimiçi Gönüllülük” ve “Etkinlik Gönüllülüğü” başlıklarında bize katılabilirler.

 Denizler Yaşasın Diye Gönüllü Ol! 

Yazar Alesta - Elif Bin

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YANGINLA MÜCADELEDE KULLANILAN KİŞİSEL DONANIMLAR

Gemilerin Yük İşlemlerine dair Hesaplamalar – Efecan Özcan