in ,

Gemi Personeli Kimlerden Oluşur?

Gemi personelini bulunduğu konuma göre iki bölümden oluşur. Bunlar güverte ve makine bölümü. Güverteye baktığımızda aklımıza ilk gelen elbette kaptan olacaktır.

Kaptan (Süvari): Gemideki en yetkili idari amiri olup aynı zamanda hukuken de şirketi gemi personeline ve üçüncü taraflara karşı temsil eder. Kaptan genelde belgelerle ilgilenir ama yanaşma manevralarında, boğaz geçişlerinde köprü üstüne gelerek gemiyi talimatlarıyla kumanda ettirir.

-İkinci Kaptan (Birinci Zabit): Kaptana karşı sorumlu olup gemide operasyonel anlamda en yetkili kişidir. ISPS(International Ship and Port Facility Security/ Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik Kodu) Kodu gereğince gemide bulunması gereken ‘Gemi Güvenlik Zabiti’, Çöp Yönetimi gereği ‘Çevre Kontrol Zabiti’ ve geminin Disiplin Amiridir. Güverte reisine yapılacak işleri verir ve demir ve yanaşma manevrasında baş tarafta personelin emniyetli çalışmasını denetler ve köprü üstüyle iletişimi sağlar.

-Üçüncü Kaptan (İkinci Zabit): Geminin limandan limana gideceği rotayı gemi kaptanı talimatlarına göre çizer. Liman evraklarını hazırlar. Revirdeki ilaçların kontrolünü yapıp gemi personelinin başına gelen kazalarda ilk müdahaleyi yapan kişidir.

Dördüncü Kaptan (Üçüncü Zabit): Gemide bulunan emniyet sistemlerinin (filikalar, yangın söndürücüler, yangın alarmları…) kontrollerini yapar, saptadığı arızaları kaptana rapor eder. Gemi personelinin acil durumlara hazırlıklı olması için yapılan eğitim ve talimlerin kaydını tutar.

Güverte Lostromosu: Gemide “Reis” şeklinde hitap edilir. Güverte işçilerinin amiridir. 2.Kaptan’ a karşı sorumludur. Her sabah ikinci kaptandan görevleri alıp altındakilere uygun iş dağılımı yapar.

-Usta Gemici: Reisin bir alt kadrosudur. Reisten aldıkları raspa, boya gibi işleri günlük olarak yaparlar. Gemi tipine ve boyutuna göre 2- 3 kişi olabilirler.

-Gemici: Usta gemiciyle aynı işleri yapan ama daha tecrübesiz olandır.

Aşçıbaşı: Günlük yemekleri yaparlar ve gemide bir tanedirler.

Kamarot: Zabitan sınıfına yemek servisi yapar. Bulaşıkları yıkar ve aşçıbaşına yardım eder. Yemek salonlarını, gemi revirini, ofislerini ve bu bölümlerdeki tuvalet ve banyoların temizliğini yapar.

Makine Bölümü:

-Baş Mühendis (Çarkçıbaşı): Gemideki teknik amirdir. Kaptana karşı sorumludur. Oluşan arızaları şirket teknik departmanına bildirir. Liman otoriteleri ile teknik konularda bağlantı kurar. Yakıt defterini tutar.

-İkinci Mühendis (İkinci Çarkçı): Ana makinelerin, yardımcı makinelerin, kazanların, güverte makinelerinin (vinçler, ırgatlar), havalandırma fanlarının, bütün gemide elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemi dahil tüm elektrik cihazlarının bakım ve onarımından sorumludur. Oluşan veya çözülemeyen arızayı baş mühendise rapor eder.

-Üçüncü Mühendis: Hava kompresörleri ile seperatörlerin rutin bakım tutum işleri ile alıştırma işlemlerini (ana makine ve jeneratör enjektörleri, safety ve starting valfları, kompresör valf plate’leri vs.) yapar. Filika motorları, acil durum dizel jeneratörü ile yangın pompasının her an çalışır durumda tutmak. Kazan sularının testi ile kazanların bakım/tutumundan sorumludur.

-Dördüncü Mühendis: Sintine ve balast pompaları ile bunlara ait valfların bakımını yapar. Makine dairesindeki yangın söndürme teçhizatı, cihaz ile aparatları her an kullanıma hazır bulundurur. Makinelerin yağ ve yakıt harcamalarını hesaplayarak kaydeder, gemiye gelen yedek parça ve malzemelerin teslim alımı ile sayımını yapar. Yakıt alımında iskandil alarak yakıtın taşmasını önler.

-Elektrik Zabiti: Geminin bütün elektrik tesisatını ve teçhizatını, dinamo, ışıklandırma devreleri, elektrikli güç kaynakları, tüm elektrik ve elektronik otomasyon ve bunların alarmları, acil durum alarmları, seyir fenerlerinin, normal ve acil aydınlatmalarının her an çalışır durumda tutar. Geminin limana giriş ve çıkış öncesi kreyn, vinç ve ırgatların kontrolünü yapar. Gemide bulunan Acil GMDSS, Genel Alarm ve filika motorlarının akülerinin şarjlarını kontrol eder. 2. Mühendise karşı sorumludur.

-Makine Lostromosu: Kendisine bağlı kişilere 2. mühendisten aldığı işlerin dağılımını yapar. Usta olarak hitap edilir.

-Yağcı: yağlanması gereken makinaların yağlamalarını yapan kişidir. Bununla beraber makine dairesindeki genel kontrol işleri, tank sıcaklıkları ve değerleri, yakıt tanklarının transferleri, makine dairesi temizliklerini bu kadro yapar. Görevleri lostromodan alır.

 

KAYNAKÇA:

https://www.denizcilikbilgileri.net/geminin-bolumleri/

https://www.denizcilikbilgileri.com/gemilerde-kim-ne-is-yapar-gemi-personelinin-gorevleri/

Sevgi Girgin

Yazar Lacka - Sevgi Girgin

İTÜ - Denizcilik Fakültesi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çatmadan Doğan Zararlardan Donatanın Sorumluluğu

Asenkron Motorların Stator Sargıları