in ,

Demirler ve Zincirler

Demirler ve Zincirler

DEMİRLEMEK  

Demirler ve Zincirler Demirlemek: Derinliği fazla olmayan sahil sularında gemilerin geçici olarak kalmalarını sağlamak maksadıyla çapa veya demirini denize atmak suretiyle rüzgarın ve dalgaların meydana getireceği sürüklenmeyi engellemesidir.

Gemilerde demirlemeye yarayan zincir ve demire  demirleme donanımı denir. Eğer demir ve zincirden oluşan donanım gemiye uygun uzunlukta ve ağırlıkta ise yani iyi dizayn edilmiş ise kötü hava koşullarında bile gemi emniyetle o mevkide tutunabilir.

KULLANILAN TERİMLER  :

DEMİR  : Gemiyi derinliği uygun bir yerde tutmak için zincirler veya halatlar vasıtasıyla deniz dibine bırakılan dövme demirden yapılmış ( T ) biçimindeki donanım parçalarına DEMİR denir.

Kullanılan ilk ilkel demir, bir halatın ucuna bağlanmış ağır bir kaya parçası idi. Bu kaya parçaları halatlar vasıtası ile deniz dibine atılır ve geminin emniyeti sağlanırdı.

Gemiciliğin gelişmesi ile kullanılan malzemelerin modernleşmesi sonucu yukarıda açıklanan amaç için bu gün gemilerimizde kullandığımız değişik demir türleri ortaya çıkmıştır.

DEMİR ALMAK  : Demir üzerinde bulunan bir geminin demirini deniz dibinden yukarı almasıdır.

DEMİR ATMAK  : Bir geminin istenilen bir yerde  demiri kendi ağırlığı ile deniz dibine bırakmak ve uygun uzunlukta zincire kaloma vermek.

GEMİLERDE BULUNMASI GEREKEN DEMİRLER  :

demir

 

1.GÖZ DEMİRİ : Gemilerin sancak, iskele baş omuzluklarındaki loçalarda bulunan ve gemiyi demirleme işlerinde kullanılan demirlerdir. Genellikle simüs veya danfor tipindedirler. Bir gemide bulunması gereken demirin boyutları ve ağırlığı geminin tipine bağlıdır. Bu konuda genel kural aşağıdaki gibidir;

Geminin Boyu ( Metre )       Göz Demiri (Kg. )

90                                        1775

115                                       2625

150                                       4062

  2.YEDEK GÖZ DEMİRİ: Göz demiri ile aynı ağırlık ve şekilde olan demirlerdir. Güverte üzerinde  uygun bir yerde bulunurlar. Göz demirlerin bir tanesinde kırılma veya bir mevkide bırakma durumunda zincire bağlanarak göz demiri olarak kullanılırlar.

  3.TONOZ DEMİRİ : Genelde göz demirlerine oranla daha hafif demir tipleridir. Baş taraftan çalışma yapması gereken gemilerde, kıç bodoslaması üzerindeki loça veya yataklarından kullanılırlar.

  4.BOT DEMİRİ  : Küçük deniz araçlarında acil durumlarda kullanılmak üzere bulunan demirlerdir.

DEMİR NÖBETİ  : Demirli bulunan gemilerin fırtınalı havalarda ve rüzgarların sertleştiği anlarda demir taraması ihtimaline karşı bunlara dikkat etmek için baş üstünde bu işten anlayan gemicilere tutturulan bir nöbettir .Bu durumlarda ırgat daima hazır bulundurulur ve nöbetçi kaptan tarafından sık sık iskandil ve kerteriz aldırılarak gemi mevki ve demir durumu kontrol ettirilir.

DEMİR TARAMAK  : Çok sert rüzgarlarda ve şiddetli denizlerde zincir fazla deste olarak geminin bütün ağırlığı demir üzerine binmesi ile demirin yatağından çıkarak deniz dibinde sürüklenmesidir. Buna bağlı olarak gemide rüzgar altına sürüklenir. Kumlu ,yumuşak çamurlu, çakıllı, deniz diplerinde demir taraması sık olur.

DEMİRLİ DURUMDA (KÖPRÜÜSTÜ KONTROL LİSTESİ )

Kaptanın gerekli gördüğü durumlarda vardiya; gemi limanda demirde iken de devam eder. Gemi limanda demir üzerinde iken Vardiya Zabiti aşağıdaki hususları gerçekleştirmelidir.

 • Doğru ve uygun harita üzerinde gemi mevkiini mümkün olan ilk fırsatta ve belirli aralıklarla pilot edecektir.
 • Kifayetli bir gözcülüğün devam ettirilmesini sağlar.
 • Geminin doğru şekil ve ışık işaretlerini çektiğini ve kısıtlı şartlarda doğru ses işaretlerini çaldığını kontrol eder.
 • Geminin çevresini belirli aralıklarda kontrol edecek
 • Görüş bozulursa kaptana haber verecek
 • Liman fenerlerinin zamanında yakılmasını sağlayacak.
 • Gerek ana makine ve gerekse diğer makinelerin kaptan talimatına uygun hazırlık durumunda bulunmasını sağlar.
 • Hava durumu, akıntı, gel-git ve deniz durumlarını devamlı gözler.
 • Görüşün kötüye gitmesi halinde kaptana haber verip, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü esaslarına göre gerekli tedbirleri alır.
 • Teknenin sık sık kontrolünü yapar, acil tedbirleri almaya hazır bulunur.
 • Çevre kirliliğini önlemek için alınmış önlemlerin kontrolünü yapar, kirlilikle mücadele ile ilgili kuralları uygular.
 • Kaptan emirlerine uygun olarak korsanlara karşı alınması gereken tedbirleri kontrol eder ve devamını sağlar

Yazar Zulu - Samed Emek

Karadeniz teknik üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BUZKIRAN GEMİLER

ARAMA VE KURTARMA ( SAR ) NEDİR ?