in ,

ROLE TALİMLERİ

  • SOLAS’a göre düzenlenmiş ve zorunlu kılınmış role talimleri belirli periyotlarda, uygun zamanda gerçek anlamda bir acil durum varmış gibi yapılır.Tüm gemi personelinin role talimlerine katılması sağlanmalıdır. Personel dağıtılmış olan role kartları ve devamlı güncel tutulan role cetvelindeki görevlerini bilmek zorundadır. Gemi Kaptanı tarafından verilen alarm veya anons sonrasında toplanma mahallinde can yelekleri ile birlikte toplanılmalı ve acil durumun niteliğine göre hareket edilmelidir. Role talimlerine ait ayrıntılar idare tarafından tespit edilen jurnale kaydedilecektir.

Bir role toplanması, talimi veya eğitimi tayin edilen zamanda tam olarak yapılmamışsa yapılan toplanma,talim veya eğitim kapsamı ve koşulları jurnale kaydedilecektir. Can kurtarmasından sorumlu kişi can kurtarma aracı mürettebatının listesine sahip olacak ve kendi kumandası altındaki mürettebatın görevlerini de bilmelidir.Genelde acil durum alarm sistemi her hafta denenmelidir.

  • Denizcilik mesleğinin tehlikelerini aşmak için her denizcinin bu tehlikelere karşı eğitimli olması gerekir. Denizde hayatta kalmanın ana unsurlarının bir tanesi de eğitimdir. Role talimleri gerçek bir acil durum varmış gibi yapılması gerekir. Can yeleklerinin doğru olarak giyilmesini, yangın söndürme tüpünün kullanılması filikanın mayna edilmesi ve can salının şişirilmesi personele kendi hayatlarının kurtulması için gerçek deneyimler kazandıracaktır. Eğer role taliminde donanımın kullanılmasına imkan yoksa, takip edilecek işlemler anlatılmalıdır.
  • Mürettebattan her kişi ayda en az bir defa gemiyi terk ve bir defa yangın talimine iştirak edecektir. Eğer bir ay evvel yapılan gemiyi terk ve yangın talimine mürettebatın % 25 den fazlası iştirak etmemişse, geminin bulunduğu limanı terk ettikten sonra 24 saat içinde mürettebat ile talimler yapılacaktır. Her ay yapılan role talimlerinde yapılan talimlere uygun eğitim verilecektir.Yapılan aylık kontroller haftalık kontrolleri,3 aylık kontrollerde aylık kontrolleri  içerecek şekilde yapılacaktır.
  • Ay içinde yapılan role talimlerine herhangi bir sebeple katılamamış personele (idari izin, hafta sonu izni veya role talimlerinin vardiya süresince yapılamamış olması ) en kısa sürede eksik olan role talimi yapılacak veya bilgilendirme eğitimi verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazar Abramak - Doğukan Üzüm

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi - Dokuz Eylül Üniversitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk Arama Kurtarma Sistemi ve Çalışma Esasları

Deniz İş Hukukunun Kaynakları Ve Deniz İş Kanunun Diğer Mevzuatlar İle İlişkisi