in ,

Sıfır Emisyonlu Seyirlere Doğru

Egzoz Emisyonu Nedir?

Denize veya atmosfere karışması halinde insan sağlığına, ekosistemlere veya deniz yaşamına zarar verme, tesislere zarar verme veya denizin diğer meşru kullanımlarına müdahale etme ihtimali olan herhangi bir madde (IMO).

Deniz taşımacılığında gemi makinelerinin neden olduğu; insan sağlığı da dahil olmak üzere doğadaki yasam döngüsüne tehdit oluşturan havadaki emisyonun artışına sebep olan bazı kirletici maddeler arasında nitrojen oksitler (NOx), kükürt dioksit (SO2), partikül madde (PM2.5 ve PM10), uçucu organik bileşikler (VOC’ler) ve amonyak (NH3) gösterilebilir.

Deniz taşımacılığı için kullanılan yakıt, AB111(EU111) tarafından şart koşulduğu üzere, insan sağlığını ve çevreyi korumak için sıkı kalite gereksinimlerini karşılaması gereken karayolu taşımacılığı yakıtlarından daha az temiz olmuştur. ECA’ların uygulamaya konulması, deniz petrolünün sülfür içeriğinin sınırlandırılmasına yardımcı olmuştur, ancak yine de bu yakıtlarda, karayolu taşıtları için kullanılanlardan çok daha yüksektir.

Emisyon kontrol alanı (ECA): 1997 MARPOL Protokolü Annex VI’da tanımlandığı üzere gemilerden kaynaklanan hava emisyonlarını (genellikle kükürt bazlı) en aza indirmek için daha sıkı kontrollerin yapıldığı deniz alanları. Genellikle, ancak sadece değil, kıyı şeridinde kurulurlar.

Seyir sırasında atıkların bertaraf edilmesini düzenleyen uluslararası ve AB kuralları vardır. Genel bir kural olarak, atık ne kadar tehlikeli olursa, güvenli kullanım ve yönetim için o kadar sıkı kontroller vardır. Gemide yakma fırınları (incinerator) bulunan gemilerin belirli türdeki tehlikeli olmayan atıkları denizde bertaraf etmesine izin verilebilse de gemide üretien atıkların çoğunun uygun bir liman kabul tesisinde bertaraf edilmesi gerekir. Ancak bu, kaza sonucu deşarjları veya kasıtlı olarak denize yasadışı boşaltmaları engellemiyor.

Alternatif yakıtlar ve yanma sonrası azaltma teknolojileri kullanılarak hava emisyonlarının azaltılması konusunda ilerleme kaydedilmektedir. Sülfür dioksit emisyonlarını azaltmak için en yaygın azaltma teknolojilerinden biri, bir egzoz gazı temizleme sistemi (scrubber) kurmaktır. Temizlik işleminin ardından gemide kalan atıklar, denize boşaltılmaz veya gemide yakılmaz; uygun bir liman kabul tesisinde boşaltılmalıdır.

Çoğu sektörde olduğu gibi denizcilik sektörünü de önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip ve denizcilik otonomisi için oluşan teknolojik trendler:

veri ve veri analitiğinin kullanımı,

yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin geliştirilmesi,

gelişmiş sensör teknolojisi ve

robotikte iyileştirmeler.

Tüm bu teknolojiler, denizcilik sektörünün ötesinde toplumun geleceği üzerinde çok daha geniş bir etkiye sahiptir.

 

—Emisyon Oranının Dışarıdan Gözlemlenmesi—

Günümüzde, uzaktan algılama, yakıt örnekleme kitleri, insansız hava araçları ve havadan geçen sensörler gibi yeni teknolojik gelişmeler, denizcilik çevre düzenlemesinin daha iyi uygulanması için umut veriyor. ECA’larda kükürt sınırlarına uyumu izlemek için teknoloji kullanımının yenilikçi örnekleri vardır. Bazı Avrupa Devletleri, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi ECA’larındaki kükürt sınırlarına uyumu izlemek için uçaklarda uzaktan algılama cihazları kullanıyor. Danimarka’da düzenleyiciler, denizdeyken uyumluluğu izlemek için Great Belt Köprüsüne emisyon sensörleri kurdular. Kanada ve Hollanda’da, düzenleyiciler, numuneyi tam test için laboratuvara göndermeden önce, gemilerin yakıtından numune alma işleminin gösterge niteliğinde sonuçlar vermesi için taşınabilir kitler kullanırlar.

Uzun vadede, uyumluluğu izlemek ve uygulama düzenlemelerini kolaylaştırmak için yeni teknolojiler (sensörler, açık veriler) kullanılmalıdır. Ve uzun vadede, bir gemiyi fiziksel olarak incelemek yerine, rutin uygunluğu uzaktan, saha dışında izlemek de mümkün olmalıdır. Bu, daha fazla kamu güvencesi ve şeffaflık sağlayan ve ayrıca diğer görevler için denetim varlıklarını serbest bırakan gemiler için gerçek zamanlı uyumluluk onayına izin verecektir.

Gemi Emisyon İzleme Dronu

Fransız Deniz Bakanlığı, Fransız sularındaki gemi emisyonları üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak amacıyla, dünyanın gemi hareketleri için en yoğun bölgesi olan Pas-de-Calais boğazına bir sniffer drone yerleştirdi. Yakıt kükürt içeriği konusunda IMO kurallarına uymayan gemilerin tespiti, bir sniffer drone ile daha yüksek bir seviyeye çıkarıldı.

İnsansız uçak uçuş düzeni, Pas-de-Calais’in trafik ayırma şemasını içeriyor. Bu alan, daha sıkı kirlilik izleme kurallarının uygulandığı Kuzey Denizi sülfür emisyon kontrol alanının bir parçasıdır. Bu alanda seyreden gemiler, kükürt konsantrasyonu %0,1’den yüksek olan yakıtları kullanmamalı, diğer alanlarda ise sınır %0,5 olarak belirlenmiştir.

Drone, gemilerin bacalarından çıkan egzoz gazı dumanından geçer ve yakıttaki kükürt içeriğinin türetildiği ikili bir koklama sistemi ile dumanı analiz eder. Drone’dan toplanan bilgiler (kükürt konsantrasyonu, görüntüler, uçuş yörüngesi ve gaz ölçümleri) canlı olarak iletilir ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA)’nın RPAS (Uzaktan Pilotlu Uçak Sistemleri Hizmetleri) veri merkezine kaydedilir. Drone tarafından alınan emisyon ölçümü, konsantrasyon sınırında bir ihlal ortaya çıkarsa, bir sonraki uğrak limanında müteakip bir gemi muayenesi başlatılabilir.

Drone, altı saatten fazla uçuş dayanıklılığı ile dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahiptir ve gece operasyonlarını gerçekleştirebilir. Uçak yükü, gemi emisyonlarının izlenmesi için Explicit mini sniffer sensör sistemini içerir. Operasyon bölgesini RPAS-DC’ye doğrudan bağlamak için uydu iletişim hizmeti VIASAT tarafından sağlanmaktadır.

KAYNAKÇA:

UK Maritime 2050 Report

https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/dedicated-ship-emissions-monitoring-drone-deployed-over-the-english-channel-61283

YAZAR:

Faruk Sarı

 

Yazar Lacka - Sevgi Girgin

İTÜ - Denizcilik Fakültesi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SSB İSMAİL DEMİR, TCG ANADOLU HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

MISIR, TÜRKİYE İLE MEB ANLAŞMASI YAPMAK İSTİYOR