in ,

Gemide Bakım-Tutum

Gemide Bakım-Tutum

Bir geminin deniz üzerindeki doğal etkenler sonucu; donanım ve materyalinin oksidasyon nedeniyle korozyona uğraması ve yıpranması, paslanması doğal bir olaydır. Gemilerin yapılarındaki donanım ve cihazların hizmet yeterliliklerini uzun süre devamlı tutmak, ancak yüksek düzeyde bilgili ve iyi bir bakım tutumla sağlanabilir.

Denizdeki bir geminin tamamını etkisi altında bulunduran rutubet ve oksidasyon eylemi, demir ve çelikten yapılmış malzeme üstünde, PAS oluşmasına neden olur.

Paslanmaya maruz kalmış malzeme yüzeyinde korozyon ve çürüme ile beraber oynak kısımlarda tutukluğa neden olur, bu durum malzemenin çalışmasını aksatır.

 

Bir geminin bakım tutumu aşağıda açıklanan genel konular altında toplanabilir;

 

Tekne bakım tutumu

Donanım bakım tutumu

Makine bakım tutumu

Cihaz araç ve gereç bakımı

Gemi bakımında boya en önemli unsurdur. Sürüldüğü yüzeyin hava ile temasını keserek koruyucu bir tabaka oluşturduğu gibi, içine katılan renkler ile de temiz ve güzel bir görünüm sağlar.

 

Gemide Bakım-Tutum ve Planlı Bakım Sistemi

Gemide cihaz ve sistemler üretildikleri dizayn kriterlerine göre kendilerinden beklenen fonksiyonları icra etmek maksadıyla imal edilirler ve bu fonksiyonları yerine getirebildikleri sürece sağlam olarak nitelendirilirler.

Bir cihaz/sistemin kendisinden beklenen fonksiyonlardan bir yada bir kaçını istenen limitler içinde yerine getirememesi durumuna arıza adı verilir.

Bir cihaz/sistemin tamamen veya öngörülen limitlere göre yitirdiği değerlendirilen bir fonksiyonu, tekrar yapabilmesi için üzerinde yapılan işleme onarım denir.

Bir arıza henüz oluşmadan bu arızayı önlemek üzere yapılan faaliyetlere bakım denir. Gerek üreticiler, gerek kullanıcılar cihaz/sistemin sağlam kalabilmesi için pek çok bakım yöntemleri geliştirmişlerdir.

Planlı Bakım Sistemi

Planlı bakım sisteminin amacı arızaları önleme/teşhisidir. Bu maksatla basit ve standart usullerle tüm cihaz ve sistemlere ait Koruyucu Bakımların (KB) planlamasını, uygulamasını ve kontrolünü öngörür. Cihaz ve sistemlere uygulanacak koruyucu bakım türleri aşağıdadır;

Sabit Zamanlı Bakım: Çalışma saati yada takvime göre (hangisi önce gelirse) planlanıp, Bakım İşletme Kartlarına (BİK) göre mutlaka yapılması gereken bakımlardır.

Durum Muayenesi Esaslı Bakım: Cihaz ya da elemanlar üzerinde planlı olarak ölçme, gözlem ve kontroller yapılmasını ve alınan sonuçlara bağlı olarak yapılacak işlemlerin belirlenmesini öngören bakımlardır.

Arıza Teşhisi Esaslı Bakım: Cihaz ya da sistem fonksiyonlarının normal olarak gözlenemediği durumlarda sistem/cihaz çeki ve bazı ölçümlere dayalı bakım faaliyetleridir.

Kontrol Bakımı: Herhangi bir bakım işlemi yapılmadan planlı olarak sadece çalışma çeki uygulanan cihazlara yapılan bakım işlemleridir.

 

Planlı Bakım Sisteminin Faydaları

Herhangi bir arıza durumunu daha önceden bilmemize yardımcı olur.

Sistem, cihaz ve materyalin çalışma saatini, ömrünü uzatır.

Miadı dolmuş parçaları daha önce değiştirerek doğması muhtemel daha büyük arızaları önler.

Para ve zamandan tasarruf sağlar.

Hayati tehlikeleri önler.

Geminin duruş gücünü etkileyecek arızaların oluşma olasılığını azaltır.

Koruyucu Bakımın Yararları

Sistemin kullanılabilirliğini her zaman yüksek tutar.

Daha az büyük boyutlu onarımlar, daha az sıklıkta onarımlar uygulanmasını sağlar.

Yüksek bakım maliyetlerinin araştırılıp bulunmasını sağlar.

Yedek parça kontrolü yapılarak stok düzeylerinin azaltılmasını sağlar.

Personel için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

 

BAKIM – TUTUM VE PLANLI BAKIM SİSTEMİ ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ

Çalışmaya Başlamadan Önce Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri:

Emniyet tedbirleri en iyi görülebilecek bir yere levha, plaka, işaret veya herhangi bir madde üzerine yazılı şekilde asılmalıdır. Sistem, cihaz ve şalterler üzerinde o devrede çalışıldığını gösteren geçici ikaz levhaları asılmalı,  bunlara riayet edilmeli ve dokunulmamalıdır. Planlı Bakım Sistemi uygulaması esnasında kullanılan geçici ikaz levhaları bakım tutumdan sonra mutlaka kaldırılmalıdır.

Elektrik yangınlarında söndürücü olarak karbondioksit kullanılmalıdır.

Herhangi bir portatif elektrik cihazı kullanılmadan önce kontrol edildiğini gösteren bir etiketi var olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir. İlaveten cihaza takılmış fiş ve kablo ile uzatma kablosu üzerinde herhangi bir kopma, kırılma, açıkta kalmış tel veya bozuk fiş olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir. Herhangi bir cihazın fişi elektrik prizine takılmadan önce cihazın “OFF” konumunda olmasına dikkat edilmelidir.

Seyyar kablolar sık sık muayene edilmeli, kabloda sıyrıklar, çatlaklar, priz ve fişlerinde hasarlar olmadığı görülmelidir.

Cihaz Üzerinde Çalışırken Alınması Gerekli Emniyet Tedbirleri:

Füyuz ve sigortaları değiştirirken Füyuz maşası kullanılmalıdır. Sıcak elektron lambaları çıplak el ile çıkarılmamalı, asbestos eldiven veya lamba maşası kullanılmalıdır.

Enerjili devre, sistem, cihaz üzerinde mecbur kalınmadıkça çalışma yapılmamalıdır.

Elektrikli devre üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadığına emin olunmalıdır.

Mümkün olduğu kadar kuru el, elbise ve ayaklar ile çalışılmalıdır. Eğer ıslak veya rutubetli bir bölgede çalışmak icap ederse kuru bir satıhta veya iletken olmayan ağaç ızgaralar üzerine konmuş lastik veya benzeri materyaller üzerinde durulmalı/oturulmalıdır.

Yüksek voltaj kapasitörlerini deşarj ederken kısa devre çubukları kullanılmalıdır.

Yüksek voltaj devreleri yakınında çalışma yapılırken lastik ayakkabı, eldiven giyilmelidir.

Cihaz üzerinde lehim işleri yapılırken havyanın sıcak olduğu unutulmamalı gelişi güzel yere bırakılmamalı, fazla miktarda lehim kullanılmamalıdır. Havya temizlerken bezi elde tutmayıp bir yere koyarak silmelidir.

  • Devrede olan veya halen sıcak olan cihazlar üzerinde temizlik malzemesi (tetraklorür, solven) kullanılmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TURGUT REİS

Gemiciliğin Dili