in , ,

Deniz Ticaret Hukukunda Kaptan

                                                      KAPTAN

 • Deniz Hukuku’nun donatandan sonra en önemli Şahsı kaptandır. 
 • Seferde geminin tek hakimi odur.
 • Kaptan, donatan veya temsilcisi tarafından tayin olunur.
 • Kaptan olabilmek için denizde belirli bir süre hizmet gördükten sonra bir ehliyet sınavı süreci geçirerek yetkili makamlardan yeterlilik belgesi alınmalıdır.
 • Kaptanın kamu ve özel hukuk çerçevesinde tanımlanmış görev ve yetkileri bulunmaktadır.
 • Kaptanın Kamu Hukuku’nda belirtilen görev ve sorumlulukları şunlardır;
 • Kaptanın emrine aykırı olarak kimse gemiye giremez. Donatan, gemi müdürü ve kamu hizmeti yapan görevliler dışında kişilerin gemiye girmelerini yasaklamak kaptanın yetkisindedir.
 • Kaptanın bilgi ve izni olmaksızın gemiye yük konulamaz ya da çıkarılamaz. 
 • Yük diğer yükler için tehlike oluşturması durumlarında ise yükü denize atmaya veya imha etmeye yetkilidir.

Gemi adamı,

 • verilen işi hizmet sözleşmesi veya çalışma saatleri dışında olsa da yapmaya mecburdur.
 • Belirtilen şekilde tutum göstermeyen gemi adamı, yetkili yargı organınca cezalandırılır

Kaptanın gemide “Kovuşturma Yapma Yetkisi”

 • Açık denizlerde, yabancı karasularda ya da limanlarda bulunduğu sıralarda, gemi adamı yada gemideki kişilerden birinin suç işlemesi hâlinde kaptan, suç delillerini tam ve doğru olarak tespit etmek, toplamak, kaybolmalarını önlemek, kişilerin üzerlerini ve eşyalarını aramak gibi olayı aydınlatıcı tespitleri yapmak zorundadır.
 • Suçlunun delilleri toplamasına engel olmak, delilleri yok etme ya da kaçma olasılığının varlığında gerekirse tutuklama yapabilir. Kaptan, kovuşturma yetkisini tamamen veya kısmen gemi zabitleri ya da güvendiği diğer kimselere verebilir.

Kaptanın Özel Hukuk Kapsamındaki Görev ve Sorumlulukları

 • Kaptan, geminin sevk ve yönetiminde, donatanın yetkili temsilcisi olarak deniz taşıma sözleşmelerini hukuken ve fiilen yerine 
 • getirir. Ayrıca donatanla gemi adamları arasındaki ilişkiyi kurup devamlılığını sağlar.
 • Kaptan bütün yaptığı işlerde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmeye mecburdur.
 • Aksi takdirde kusurlu hareketinden doğan zararlardan sorumludur. 
 • Kaptan, donatandan sonra değil, birinci derecede ve doğrudan doğruya sorumludur.
 • Sorumluluğu sınırsızdır; sevk ve idare kusurlarından da sorumludur. Hâlbuki donatan, gemi adamlarının teknik kusurlarından dolayı yükle ilgili şahıslara karşı sorumlu değildir. Brüksel ve 1976 Londra Konvansiyonlarında kaptanın da sınırlı (şahsi) sorumluluğu öngörülmüştür.

 

 

 

 

 

PROF.DR.İSMET BALIK’IN DERS NOTLARINDAN ALINMIŞTIR.KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

Yazar Gabya - Özlem Çakmak

Ondokuzmayıs üniversitesi- deniz ve liman işletmeciliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Temel Devrelerin Karmaşık Sayılarla Çözümü

Kabotaj Hakkı