in ,

MERCAN BÖLGELERİNDE SEYİR

Mercan sularında yapılan kıyı seyri bir dereceye kadar Palawan ve Borneo arasındaki Balabac Boğazı’na doğru olan basit ve kısa geçişlerden , 1300 milden fazla uzunlukta ve genişliği de güney girişindeki 40 milden kuzey ucundaki birkaç gominaya kadar değişen Avusturalya’nın kuzey doğusundaki Queenland kıyısına doğru uzanan “ Great Barrier Reefiçindeki kanal gibi çok uzun ve karmaşık geçişlere kadar değişir.

“ Great Barrier “ rotasının daha zor bölümlerinde seyir, bölge bölge kıyı seyrinin tamamen basit  bir uygulamasından çok kılavuzluk gerektiren bir uygulama durumu anlamına gelir.

MERCAN RESİFLERİNİN BÜYÜMESİ

Birçok mercan resiflerinin üzerindeki derinlikler uzun bir zaman (50 yıl veya daha fazla) değişmeden kalmasına rağmen, mercanların büyümesi ve mercan yığınlarının hareketi ile diğer mercan ve sığ yerlerdeki derinlikler değişebilir. Bu sebeplerden dolayı azalan derinlikler yıllık 0,3 metre kadar olabilir. Örneğin bazı küçük mercanların yaklaşık 70-80 yıllık bir periyotta deniz yüzeyinin 0,5 metre derinliğinden 25 metre derinliğe kadar ulaşabildiği görülmüştür. En büyük gemilerin bile zara görebileceği bu yığınların büyüme oranı yılda sadece 0,05 metredir.

Rüzgara karşı bulunan kanallar, içeriye doğru büyüme gösteren resifler tarafından kapatılma eğilimi gösterirler. Fakat rüzgar altına doğru bulunan kanallar ise derin sulardaki yığınları biriktiren gelgit akıntıları tarafından önü açık tutulur.

Mercan resifleri sıklıkla diktirler ve 200 metreyi aşan derinlikler resifin ucundaki 1 gominalık uzunluğa eşittir. Bu durumda bir resifin etrafını ölçmede iskandiller büyük bir değer taşımazlar. Özellikle eğimin dikliği yüzünden o kadar çabuk sığlaşırlar ki iskandil cihazını takip etmek oldukça zordur. Mercan genellikle rüzgar yönüne doğru büyüme gösterir ve rüzgarın  hakim olduğu bölgede daha diktir.

ÇIPLAK GÖZLE SEYİR

Mercan sularında seyir yaparken haritanın basımında esas alınan sörvey tarihi nedeniyle haritada gösterilen iskandillerdeki muhtemel düşüşler göz önüne alınmalıdır. Eğer haritada gösterilen sörvey tarihi eski bir tarihe dayanıyorsa seyir çok dikkatli yapılmalıdır.

Mercan bölgelerinin ortak özelliği kesin mevki koymak için belirli işaretlerin olmamasıdır. Bu nedenle genellikle çıplak gözle seyir yapmak gerekmektedir.

Dikkatle seyir yapılmalıdır. Geminin baş tarafına ve yüksek kısmına ( miyar güverte veya direğe ) gözcüler yerleştirilmelidir. İskandil cihazı devamlı olarak kullanılmalıdır. Mercanlar en iyi aşağıdaki durumlarda görülür.

  • Direk tepesinden
  • Güneş ufuktan yüksekte ve gözlemcinin arkasında olduğu ve bulutlar olmadığı zaman
  • Deniz zayıf bir meltem rüzgarı tarafından kırıştırıldığı zaman. Cam gibi durgun bir denizde sığ ve derin sular arasındaki renk farklılığını ayırmak çok zordur.
  • Polaroid gözlükler takıldığı zaman. Bu çeşit gözlüklerle bakıldığında sudaki renkler farklı görünür.

Yazar Pruva - Hale Özdemir

istanbul teknik üniversitesi deniz ulaştırma işletme müh.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ISPS Kodu

MERCAN BÖLGELERİNDE GÖRÜŞ MESAFESİ