in

KARA LEKE: BÖLÜM 7 (GEMİLERDE PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER)

   Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da vardır. Bu yazı da, bu serinin şimdilik bir sonu. Belki ileride son bulmuş bu yazı, yeni şeylerin başlangıcı olur. Yani ben öyle ümit ediyorum. Neyse hadi petrol kirliliğine son ve ölümcül darbeyi beraber vuralım.

Daha önceki bölümlere aşağıdaki başlıklara tıklayarak erişebilirsiniz:

GEMİLERDE PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Gemide Petrol Kirliliği Acil Durum Planı (SOPEP)

(Şekil 1 : SOPEP)

    SOPEP (Şekil 1), 400 GT ve üzeri tüm gemilerde ve 150 GT ve üzeri tüm petrol tankerlerinde bulunması gereken hayati öneme sahip bir önleme planıdır. Bu planda, bir petrol sızıntısı durumunda olası prosedürlere genel bir bakış elde edersiniz.

    Plan, Uluslararası Deniz Kirliliğini Önleme Anlaşmasına (MARPOL) göre hazırlanır. Bu planın amacı, gemiden petrol veya petrol ürünlerinden kaynaklanan bir kirlilik olayı olduğunda ya da kirlilik olasılığı durumunda, gemideki yetkili kaptan ve zabitanlara petrol sızıntısını durdurmak veya en aza indirmek ve etkilerini azaltmak için alacakları tedbirler konusunda rehberlik yapmaktır.

   Plan, gerekli tedbirleri ve mücadele şekillerini, şema ve kontrol listelerini ve bildirimler için gerekli isim ve telefon numaraları ile referansları içerir. Plan Denizcilik Müsteşarlığı tarafından onaylanır ve onun bilgi ve onayı olmaksızın değiştirilemez.

    MARPOL denizin gemiler tarafından kirletilmesi durumunda, kirlilikle ilgili olarak içeriği belirli olan bir raporu verme zorunluluğu getirmektedir.  

ÇİFT RADAR

     Marpol 73/78 Sözleşmesi ile 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren çift cidarlı (Şekil 3) veya eşdeğer tasarım şartlarının, aynı amaçla kullanılan 400 GT’ den küçük tek cidarlı petrol tankerlerine uygulanmasını sağlamak ve tek cidarlı petrol tankerleri ile petrol taşınmasının engellenmesi için kademeli bir plan oluşturulmuş ve yürürlüğe sokulmuştur. Amaç ise tanker kazalarının ardından meydana gelen deniz kirliliğini azaltmaktır.

    Cidar koruyucu bir duvar özelliği görmektedir. Normalde tek cidardan oluşan tankerlerin çatışma veya kaza sonucu oluşturduğu deniz kirliliğini yani oluşabilecek olası sızıntı ihtimalini azaltmak için çift cidar yani çift duvar yapım planına geçiş yapılmıştır. Çift cidarın denizlerimizde çevre kirliliğini azaltma özelliğinin olduğu gibi ayrıca gemilerimize ekstra sağlamlıkta kazandırmaktadır.

(Şekil 3 : Çift Cidarı Gösteren Bir Kesit)

MARPOL Ek 1 Kapsamındaki Ekipmanlar

       Yağlı Su Ayrıştırıcı

    Petrolün sudan ayrıştırılmasında kullanılan denizcilik endüstrisine özgü ekipmandır. Yalnızca 15 ppm’ den daha az atık suyun denizde boşaltılmasına izin verir (Şekil 4).

(Şekil 4: Yağlı Su Ayrıştırıcı)

        Yağ Boşaltma İzleme ve Kontrol Sistemi

   Bu sistem, tanker gemisinde kargo ve balast tanklarından çıkan atık suların tahliyesi için kullanılmaktadır. Bu bir filtreleme ünitesi değildir ve yalnızca içeriği izler ve yalnızca ppm içeriği tatmin edici olduğunda denize boşaltılmasına izin verir (Şekil 5).

(Şekil 5: Yağ Boşaltma İzleme ve Kontrol Sistemi)

        SOPEP Dolabı ve Sızıntı Kiti

    Geminin SOPEP dolabı ve petrol sızıntı müdahale kiti (Şekil 6) petrolün denizde dışarı çıkmasını kısıtlamak için gemideki petrol kirliliği ve ayrıca yayılmasını önlemek için petrol sızıntısı kirliliği için kullanılabilen farklı kirlilik önleme araçları, kimyasalları ve ekipmanları içerir.

(Şekil 6: Petrol Sızıntı Müdahale Kiti)

MARPOL EK 1′ in Dahil Olan Diğer Temel Gereksinimler

       Akaryakıt Tankı Koruması

     1 Ağustos 2010 tarihinden sonra teslim edilen 600 m³ ve daha fazla akaryakıt kapasitesine sahip tüm gemiler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

 • Bireysel akaryakıt tankının (Şekil 7) kapasitesi 2500 m³‘ ten fazla olmamalıdır,
 • Yakıt tankı kapasitesi 600 m³ ‘ten fazla ancak 5000 m³ ‘ten az olan gemilerde, akaryakıt tankı yeri, aşağıdaki formülde açıklanan w’ den az olmamak üzere, kalıplanmış yan kabuk kaplama hattının iç tarafında olmalıdır -w = 0.4 + 2.4XC / 20000. (minimum w = 1.0m değeri) ve
 • Toplam akaryakıt tankı kapasitesi 5000 m³ ve üzeri olan gemilerde, akaryakıt tankı konumu, aşağıdaki formülde açıklanan w’ den az olmamak üzere, kalıplanmış yan kabuk kaplama hattının içinde olmalıdır – w = 0.5 + C / 20000 veya w = 2.0 m hangisi daha küçükse (minimum w = 1,0 m).

C, toplam akaryakıt hacmidir.

(Şekil 7: Akaryakıt Tankı)

        Pompa Odası Koruması

 • Bir petrol tankeri gemisinin önemli bir parçası olan pompa odası (Şekil 8), geminin alt kısmında yer almaktadır. Çift cidar ile sağlanır ve dikey olarak ölçüldüğünde pompa odasının tabanı ile geminin taban çizgisi (L olarak gösterilir) arasındaki mesafe, L = B / 15 veya 2 m’den az olmayacak şekilde olmalıdır.

B, geminin genişliğidir.

(Şekil 8: Pompa Odası)

Gemide Mürettebatın MARPOL Ek 1 Kapsamında Görevleri

     Geminin mürettebatı (Şekil 9), MARPOL Ek 1’in gemilere uygulanmasında en hayati rolü oynayan yapıdır. Aşağıda, gemi mürettebatının Ek 1’i bağlı olan görevleri sıralanmıştır:

 • OWS, ODMCS (Yağ Deşarj İzleme ve Kontrol Sistemi) ve diğer MARPOL Ek 1 ekipmanlarını iyi çalışır durumda kalmasını sağlama,
 • Herhangi bir yağ dökülmesini önlemek için tüm yağ transferini (dahili ve harici) dikkatlice yapmak,
 • Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yakıt ikmali işlemini gerçekleştirmek,
 • Yağ transferi, kirli motor yağı, sintine, tank yıkama vb. ile ilgili tüm kayıtların uygun kayıt defterlerinde ve yağ kayıt defterlerinde tutmak,
 • Kaptan, gemide düzenli kirlilik önleme eğitimi ve tatbikatları gerçekleştirmelidir,
 • Her mürettebat, gemilerdeki SOPEP dolabına ve diğer kirlilik önleme ekipmanlarına aşina olmalıdır,
 • Gemi makinisti, uygun yağ kayıt defterlerinin nasıl doldurulacağını bilmelidir,
 • Kaptan ve başmühendis, yağ kayıt defterindeki girdileri kontrol etmeli ve ORB’ leri imzalamalıdır,
 • Mürettebat, gemiden denize giden herhangi bir petrolü kısıtlamak için her türlü yolu denemelidir. Gemi bir kazaya karışırsa, gemi hala güvenliyse, gemi mürettebatı denize petrol akışını en aza indirmeye çalışmalıdır ve
 • Kazara herhangi bir petrol sızıntısı derhal kıyı idaresine bildirilmelidir.
(Şekil 9: Role Talimlinden Bir Görsel)

Liman Devleti Kontrolünün Rolü (PSC)

     Herhangi bir Liman Devleti kontrol denetiminin temel amacı, limanlarını ziyaret ettiklerinde gemide bir eksiklik bulmaktır, böylece bu eksiklikler limanda düzeltilebilir ve gemi denizde iken daha güvenli olur.

     MARPOL Ek 1 kapsamında, aşağıdaki ekipman, sistemler ve günlükler genellikle PSC denetçisi (Şekil 10) tarafından kontrol edilir:

 • Yağ kayıt defterindeki bazı girdileri kontrol eder,
 • Sondaj kayıt defterini kontrol eder ve gerekirse tekrardan sondaj alınmasını isteyebilir,
 • Yağ içeriği için makine dairesi sintineleri,
 • Yağlı sintine oluşumuna katılması muhtemel makine sızıntıları,
 • Yağlı su ayırıcısının boşaltma borusu (yağlı katman oluşumu olup olmadığını belirlemek),
 • Yağ içeriği ölçerin operasyon jurnali,
 • Uluslararası Denizin Petrol ile Kirlenmesini Önleme Sertifikası (IOPP)’ nın geçerliliği,
 • Yağlı su separatörü tahliye vanası ve ODMCS (Yağ Deşarj İzleme ve Kontrol Sistemi) tahliye vanası üzerindeki contalar ve
 • PSC müfettişi rastgele bir denizci seçebilir ve denizcinin gemisiyle ilgili pratik bilgi ve aşinalıklarını kontrol etmek için petrol sızıntısı tatbikatı veya SOPEP soyunma yeri hakkında sorular sorabilir.

 

BURAK HALİS GÜNEŞ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

2019 – 2024

Yazar Arya - Melis Yıldız

MERSİN ÜNİVERSİTESİ - DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mavi Vatan Müdredata Girsin Kılavuzu ve Önergesi

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK