in ,

KISITLI GÖRÜŞ ŞARTLARINDA SEYİR

SİSLİ HAVALARDA SEYİR

Sisli havalarda en fazla önem verilmesi gereken şey, genellikle diğer bir gemiye yakın düşme durumuna girmekten sakınma ihtiyacıdır.

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural-19

BÖLÜM – B 

KISIM III

KISITLI GÖRÜŞ KOŞULLARINDA TEKNELERİN DAVRANIŞLARI

 • Kural 19 (a): Bu kural, görüş şartları kısıtlı olan bir alanda veya böyle bir alana yakın yerlerde seyrederken birbirini görmeyen teknelere uygulanacaktır.
 • Kural 19 (b): Her tekne, kısıtlı görüşün içinde bulunan durum ve koşullarına göre ayarlanacak olan emniyetli bir hızla ilerleyecektir. Kuvvetle yürütülen bir tekne, ani manevralar için makinelerini hazır bulunduracaktır.
Kural 19 (b)
 • Kural 19 (c): Her tekne bu bölümün 1. kısmındaki kuralları uygularken, kısıtlı görüşün içinde bulunulan durum ve koşullarını dikkate alacaktır.
 • Kural 19 (d): Sadece radarla diğer bir teknenin varlığını anlayan bir tekne, bir çatışma alanına girme halinin oluşup oluşmadığını ve/veya çatışma tehlikesinin bulunup, bulunmadığını saptayacaktır.

 • Kural 19 (e): Çatışma tehlikesinin var olmadığının saptandığı haller hariç, kendi kemere doğrultusunun ön tarafında başka bir teknenin sis işaretini duyan veya kemere doğrultusu önünde bulunan bir tekne ile yakın düşme durumlarından kaçınamayan bir tekne, hızını rotasını koruyabileceği alt düzeye indirecektir.

SİSLİ HAVALARDA SEYİR

Sisli havalarda sahile yakın seyir yapılması, radar ve elektronik seyir yardımcılarına göre görsel durumlardan çok daha zordur. Ve bu bir çok seyir tehlikesinin bulunduğu bir bölgede seyir yapılması göz önüne alındığında kısıtlayıcı bir etken oluşturur.

Herhangi bir şüpheye düşme durumu veya radar ya da diğer bir elektronik seyir yardımcılarının yeterli derecede çalışmaması ve mevki tespitinde olabilecek tesadüfi hataların etkisi daha fazla kısıtlamayı gerektirir. Uluslararası savaş veya gerginlik dönemlerinde bu tür seyir yardımcılarının tam ve doğru olarak hizmet vereceği şüphelidir.

Kesin mevki tespiti için elektronik seyir yardımcıları olmadığı zaman iskandiller ile destekli iyi bir tahmini mevki (EP) atmak sisli havalarda çok daha önemlidir.

Geminin  hızı önemli bir faktördür. Çok düşük bir hızda olmasına rağmen, gemi gel-git akıntılarından oldukça fazla etkilenir.

Sisli havalarda görüş mesafesi mümkün olduğu kadar tahmin edilmelidir ve geminin hızı buna uygun olarak ayarlanmalıdır. Siste şamandıraların görüş mesafesi, bir şamandırayı geçme mesafesi ve zamanı ile gözden kaybolma mesafesi ve zamanı tespit edilmelidir.

Geminin sise girdiği görüldüğünde çevredeki gemilerin rotası ve mesafesi ile yaklaşık kerterizleri daima not edilmeli ve mümkünse kesin mevki tespiti yapılmalıdır.

         

SİSE GİRMEDEN ÖNCE ;

1-) Geminin hızını “ emniyetli hıza “ ( geminin görüş mesafesi içinde durdurulabileceği hız ) düşürünüz.

DÇÖT KURAL-6 EMNİYETLİ HIZ

Kural 6

 • EMNİYETLİ HIZ:
 • Radar varsa ve çalışıyorsa,
 • Çatışmayı önlemek üzere, uygun ve etkili harekete geçebilmek ve içinde bulunulan durum ve koşulların gerektirdiği bir mesafede durdurulabilmesi için, her tekne her zaman emniyetli bir hızla ilerleyecektir.
 • EMNİYETLİ HIZ SAPTAMA FAKTÖRLERİ:  TÜM TEKNELER İÇİN;
  • Görüş durumu
  • Trafik yoğunluğu
  • Teknenin manevra yeteneği
  • Sahil ışıkları ve arka plan ışıklarının varlığı
  • Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı
  • Su derinliği ve teknenin su çekimi

  ÇALIŞIR RADARI OLAN TEKNELER;

  • Radar cihazının karakteri, yeterlilik ve sınırlılığı
  • Radar mesafe ayarının kısıtlamaları
  • Radar müdahaleleri
  • Radarın mesafeye göre tespit edemediği küçük tekneler, buz ve diğer yüzer maddeler
  • Radarda görülen teknelerin sayısı, bulundukları yer ve hareketleri
  • Yakın çevredeki tekneler için görerek tespitin daha kesin değerlendirme imkanı sağlayacağı

HER ZAMAN

 • Görme ve işitme için yeterli bir gözcü
 • Yakın çevredeki tekne ve diğer cisimlerin adedinin, yerlerinin ve hareketlerinin belirlenmesi için mevcut her imkanın kullanılması (Gözcü, Radar)
 • Emniyetli süratin tespiti için, içinde bulunulan durum ve koşulların belirlenmesi maksadıyla gözcü ve diğer imkanların etkili kullanımı

EMNİYETLİ HIZ;ÇATIŞMAYI ÖNLEMEK için etkili hareketin yapılabileceği mümkün olan azami SÜRE’yi sağlayacak kadar yavaş bir hız olmalıdır.

Sis, pus, tipi gibi kısıtlı görüş şartlarında “ emniyetli hız” a düşerken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır;

 • Görüş mesafesi ,
 • Seyir yapılan bölgedeki trafik yoğunluğu,
 • Rüzgar, deniz ve akıntının durumu,
 • Seyir tehlikelerinin yakınlığı,
 • Geminin manevra yapabilme yeteneği,
 • Radar cihazının karakteri ve yeterliliği,

2-) Radar ve elektronik mevki koyma yardımcılarını çalıştırınız.

DÇÖT KURAL-7 ÇATIŞMA TEHLİKESİ

Kural 7 (a)

ÇATIŞMA TEHLİKESİ: Her tekne çatışma tehlikesi olup olmadığını saptamak için, içinde bulunduğu durum ve koşullara uygun olan elde mevcut araçların tümünü kullanacaktır. Herhangi bir tereddüt mevcut olduğu takdirde, böyle bir tehlikenin olduğu varsayılacaktır.

 • Radar varsa ve çalışıyorsa,–Çatışma tehlikesini önceden saptamak–Radarla ard arda mevki koymak–Radar ekranında görülen cisimlerin usulüne uygun gözlemlerini yapmak üzere uzak mesafe taramalar da dahil radar cihazından gerekli şekilde faydalanılacaktır.
 • Varsayımlar; yetersiz bilgi, özellikle yetersiz radar bilgisine dayandırılmayacaktır.

Yaklaşan bir teknenin pusula kerterizinin fark edilir derecede değişmemesi, Kerteriz değişse dahi

–Çok büyük bir tekneye

–Yedek çekene

–Yakın mesafede bir tekneye yaklaşırken de çatışma tehlikesi olabilir.

3-) GÖZCÜ VARDİYASI: Gözcüler köprüüstü ile doğrudan telefon bağlantısı ile temasta olmalı veya bunlara telsiz ve megafonlar sağlanmalıdır. Baş üstü gözcülerine elleri ileri doğru uzatıp işaretleme yaparak yön ve doğrultu gösterilmesi öğretilmelidir. Gözcülerin gözleri kadar kulaklarını da açmaları hususunda uyarılmalıdır.

4-) GPS cihazından sık sık alınan mevkiler haritaya plotlanır. Gerekirse iskandil cihazı çalıştırılır ve derinlik kontrol edilir.

5-) Karaya yakın bulunulduğunda demirin her an fundo etmek için hazırlayınız.

6-) Güvertede ve köprü üstünde tam bir sessizlik sağlayınız. ( Çünkü çevredeki sis işareti veren gemilerin veya sahil istasyonlarının seslerinin tonunu ve yönlerini tam olarak ve kesin olarak anlama imkanı olsun.)

7-) Su geçirmez kaportaları kapatınız.

😎 Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural-35’e göre sis işareti vermeye başlayınız.

DÇÖT KURAL-35

Kural 35

Görüş şartları kısıtlı olan bir alan içinde veya yakınında, gece veya gündüz, bu Kuralda belirtilen işaretler kullanılacaktır.

a-) Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen tekne (Max. 2 dk. aralıkla)

b-) Üzerinde yol bulunan, su üzerinde ilerlemeyen, kuvvetle yürütülen tekne (Max. 2 dk. aralıkla)

c-)

c-) Kumanda altında bulunmayan tekne,

c-) Manevra yapma gücü kısıtlı olan tekne,

c-) Su çekimi nedeniyle kısıtlı olan tekne,

c-) Yelkenli tekne,

c-) Balıkçılıkla uğraşan tekne,

c-) Diğer bir tekneyi çekerek veya iterek yedekleme işi ile uğraşan bir tekne, (Max. 2 dk. aralıkla)

d-) Bir tekne veya birden fazla tekne yedekleniyorsa, yedeklenen son tekne eğer içinde adam varsa, (Max. 2 dk. aralıkla)

d-)

 

9-) Makine dairesini (sise girildiği konusunda) uyarınız.

10-) Duyulabilecek sis işaretlerini ezberleyiniz.

11-) Radar yeterli bir şekilde çalışmıyorsa, GPS’den sık sık gemi mevkiini kontrol ediniz.

SİSTE YAPILACAK SEYİRLER İÇİN PRATİK UYGULAMALAR;

a) Eğer sis deniz yüzeyine yakın ise ve yüksekliği fazla değilse, çevredeki gemilerin duman veya direkleri sisin üzerinden görülebilir. Böyle durumlarda mümkün olduğu kadar yüksek bir noktada bir gözcü bulundurulmalıdır.

b) Diğer gemilerin, şamandıra veya karadaki istasyonların sis işareti dinlenirken rüzgar kıçtan ise gözcünün yükseğe çıkması ve baştan ise alçak bir yerde bulunması gerekir.

c) Siste işitilecek ses işaretlerinin mesafesine ve yönüne güvenilemeyeceği unutulmamalıdır..

d) Radarı çalışmayan ve kemeresi ilerisinde bir sis işareti duyan gemi, işaret ne kadar uzaktan gelirse gelsin ( durum uygun ise makinelerini durdurarak) dikkatli bir şekilde seyretmelidir. Çünkü siste işitilen bir sesin uzaklığı ve yakınlığı hakkında aniden karar verilmesi zordur.

e) Bir gemi veya herhangi bir maddeyi görür görmez mesafesini kontrol ederek görüş uzaklığını bulmuş olursunuz.

f) Sahilden ve fener gemilerinden verilen sis işaretlerine pek güvenilmemelidir.

g) Şamandıralara ve bekçisiz fener gemilerine konulmuş olan sis işaretleri deniz sularının hareketleriyle çalışacağından ve genellikle sisli havalarda deniz sakin olacağından bu gibi mevkilerden bir ses duymaya imkan olmadığı unutulmamalıdır.

h) Geminin konumunda herhangi bir şüphe olduğunda, önce sahil şeridine paralel veya sahilden uzaklaşacak şekilde emniyetli bir rotaya rotanızı değiştiriniz.

ı) Özellikle dar sularda, dik sahiller karşısında bir düdük sesinin yankısı arasında geçecek saniyelerin sayısı ile sahilden olan uzaklık yaklaşık olarak şu formülle bulunur:

ÖZETLE;

1-) Kısıtlı görüş şartlarında gemiler çatışmayı önlemek için aşağıdaki tedbirleri alırlar.

 • Gözcüler artırılır
 • Gemi sürati emniyetli değere düşürülür
 • Makine ani manevralara hazır hale getirilir
 • Ses işaretleri verilir.

2-) Kısıtlı görüş şartlarında gemilerin verecekleri ses işaretleri;

 • Kuvvetle yürütülen tekne  2 Dk.Ara  1 Uzun Düdük
 • Stopta ilerlemeyen tekne  2 Dk.Ara  2 Uzun
 • Kuvvetle yürütülen tekne  2 Dk.Ara  1 Uzun Düdük
 • Stopta ilerlemeyen tekne  2 Dk.Ara  2 Uzun Düdük
 • Diğer Tekneler  2 Dk.Ara  1 Uzun 2 Kısa Kumanda altında olmayan

Diğer tekneler;

 1. Manevra gücü kısıtlı
 2. Su çekimi nedeniyle kısıtlı
 3. Balıkçılıkla uğraşan tekne
 4. Yelkenli tekne
 5. Yedekleme yapan tekne.
 • 100 m. kısa demirli  1 Dk. Ara  Başta kampana 5.sn
 • 100 m. uzun demirli  1 Dk. Ara  Başta kampana 5.sn Kıçta gong 5.sn
 • İşaretlerini duymayan veya şüpheli gemileri uyarmak için  1 kısa 1 uzun 1 kısa düdük çalarlar.

Yazar Pruva - Hale Özdemir

istanbul teknik üniversitesi deniz ulaştırma işletme müh.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLK YARDIM-3(YAŞAM BULGULARI)

BUZ ÇEŞİTLERİ